เมโกะ คลินิก กับ Vaser ดูดไขมัน เทคโนโลยีปลอดภัย

ขอบคุณคลิปจาก  Meko CIinic

ที่มา   https://www.youtube.com/watch?v=l19WvO3xjT0

เรื่องน่าสนใจ