เสริมภูมิร่างกาย ปกป้องตัวเราง่ายๆ จะได้ไม่ต้องป่วยบ่อย! เพราะในสภาวะปัจจุบัน เราต้องเผชิญกับสารพิษ สารเคมีต่างๆ มากมาย ทั้งจากอากาศ และมลภาวะต่างๆ ใครจะคิดว่าโรคและการเจ็บป่วยที่เป็นกันมากในปัจจุบัน เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมัน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการกินอาหารจําพวกเนื้อสัตว์ ไขมันมากเกินไป รวมถึงวัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหาร ล้วนมีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง สารเร่งเนื้อต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้เช่นกัน สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้เรามีสภาพร่างกายอ่อนแอ ส่งผลให้มีภูมิคุ้มกัน และภูมิต้านทานโรคต่ำลง

 

เสริมภูมิร่างกาย
ภาพจาก atl.org.uk

 

เสริมภูมิร่างกาย ปกป้องตัวเราง่ายๆ จะได้ไม่ต้องป่วยบ่อย!

ระบบภูมิคุ้มกันสำคัญอย่างไร?

 • Defense
  ป้องกันและทําลาย เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม
 • Homeostasis
  กำจัดเซลล์ปกติที่เสื่อมสภาพ เช่น กําจัดเม็ดเลือดที่มีอายุมาก ออกจากระบบของร่างกาย
 • Surveillance
  คอยจับตาดูเซลล์ต่างๆ ที่จะแปรสภาพผิดไปจากปกติ เช่น คอยดักทําลาย Tumor cells เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง

 

เสริมภูมิร่างกาย
ภาพจาก guardian.ng

 

ระบบภูมิคุ้มกัน
การทํางานของภูมิคุ้มกัน เรียกรวมกันว่า ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) แบ่งเป็น 2 ระบบคือ

 • ภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์โดยตรง
  คือ เมื่อมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และเม็ดเลือดขาวไปพบเข้า ก็จะจับกินทําลายซะ เปรียบกับการประจันหน้าศัตรู และใช้กําลังเข้าห้ำหั่น
 • ภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์โดยอ้อม
  คือ เมื่อเชื้อโรคเข้ามา เซลล์จะสร้างสารต่อต้านสิ่งแปลกปลอมขึ้นมา เรียกว่า แอนติบอดี (Antibody) ซึ่งจะไปจับกับสิ่งแปลกปลอม ทําให้สิ่งแปลกปลอมไม่สามารถแผลงฤทธิ์กับร่างกายได้ ซึ่ง
  สารภูมิคุ้มกันแต่ละชนิด จะมีอายุไม่เท่ากัน บางชนิตอยู่ได้ไม่นาน บางชนิดอยู่ได้หลายปี และบางชนิดก็อยู่ได้ตลอดชีวิต เช่น วัคซีนหัดเยอรมัน ที่คุ้มกันได้ตลอดชีวิต

 

เสริมภูมิร่างกาย
ภาพจาก med.virginia.edu

 

เมื่อระบบภูมิต้านทานของเราเป็นปกติดี เราก็สามารถกําจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากระบบได้ทัน จึงไม่เกิดอาการเจ็บป่วยใดๆ แต่ถ้าหากภูมิคุ้มกันต่ำ เมื่อได้รับเชื้อ ก็จะป่วยได้ทันที ในขณะที่คนที่มีภูมิต้านทานปานกลาง อาจต้องใช้เวลาในการ รับเชื้อหลายวัน กว่าจะเริ่มเกิดอาการป่วย

 

การเสริมระบบภูมิต้านทานของร่างกาย

 • การเสริมภูมิร่างกาย
  ถ้าเซลล์แข็งแรง ภูมิต้านทานก็จะดี สภาพร่างกายของเราก็จะแข็งแรง เราให้ความสําคัญลึกถึงระดับเซลล์
 • การทานวิตามิน และอาหารเสริม
  ที่มีคุณสมบัติเสริมภูมิต้านทานอย่างต่อเนื่อง โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเฉพาะในการรักษา และเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกาย

 

เสริมภูมิร่างกาย

 

 • ทานอาหาร
  ควรกินให้ครบทุกหมู่และเพียงพอ ไม่กินอาหารหมักดอง อาหารที่ทอด หรือย่างจนไหม้เกรียม ควรเน้นอาหารจําพวกธัญพืช ผักผลไม้ ให้มากๆ
 • การออกกําลังกาย
  จะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น มีการแตกแขนงของหลอดเลือดในเนื้อเยื่อต่างๆ มากขึ้น ทําให้เม็ดเลือดขาวหรือภูมิคุ้มกันเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆ
  ได้ง่าย
 • การปรับสภาพจิตใจ
  ทําจิตใจให้เบิกบาน จิตใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลั่งสารเอนดอร์ฟิน เมื่อสารนี้หลั่งออกมา จะทําให้ระบบการทํางานของเซลล์ดีขึ้น
 • การดีท็อกซ์
  เป็นวิธีการที่ช่วยขับของเสียที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ ภายในร่างกาย
   

…………………………………………………………………………………….

ปัจจุบัน เชื้อไวรัสและเชื้อโรค มีพัฒนาการที่รวดเร็ว เกิดเป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นมา ซ้ำยังระบาดไปทั่วโลก แต่เคยสังเกตบ้างไหมว่าทําไมบางคนมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ในขณะที่บางคนป่วยบ่อยมาก คําตอบก็คือ คนที่ไม่เจ็บป่วยง่ายๆ ก็เพราะร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกัน คอยปกป้องอยู่นั่นเอง

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ