แก้ไขปัญหาสังคม
ภาพจาก Mr Gay World Thailand

แก้ไขปัญหาสังคม กับแคมเปญที่หลากหลายของผู้เข้าประกวด Mr Gay World Thailand 2020 หวังจุดประกาย เพื่อสร้างความเท่าเทียมต่อกลุ่มหลากหลายทางเพศ

แก้ไขปัญหาสังคม กับแคมเปญของผู้เข้าประกวด Mr Gay World Thailand 

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่โรงแรม mestyle museum ย่านห้วยขวาง มีการจัดการจัดประกวด MR Gay World Thailand 2020 ในรอบการนำเสนอแคมเปญรณรงค์ทางสังคม ซึ่งเวที Mr Gay world Thailand ( MGT )ได้จัดขึ้นเป็นปีที่สาม โดยมีองค์กรบางกอกเรนโบว์เป็นผู้จัด

เวทีนี้มีบุคลิกที่มีความแตกต่างจากการประกวดความงามอื่นคือ เป็นเวทีที่เปิดรับผู้เข้าประกวดที่เปิดเผยตัวด้วยความภูมิใจว่าเป็นเกย์ และต้องการใช้เวทีเป็นพื้นที่ในการรณรงค์ปัญหาสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่กลุ่มหลากหลายทางเพศ ( LGBT ) ต้องประสบ ทั้งเรื่องการไม่ได้รับความยอมรับ การเหยียด การตีตรา การเลือกปฏิบัติ และการใช้ความรุนแรง

แก้ไขปัญหาสังคม

จุดเด่นของเวที คือ การยอมรับความเท่าเทียมของทุกอัตลักษณ์ของผู้เข้าประกวด ไม่ยึดความงามที่เป็นแบบแผน แต่จะเลือกผู้ที่มีลักษณะหลากหลาย ทั้งรูปลักษณ์และเพศวิถีของความเป็นเกย์ที่มีหลากหลายรูปแบบ อายุผู้เข้าประกวดที่แตกต่างกันตั้งแต่ช่วงอายุถึง 18-45 ปี

 

แก้ไขปัญหาสังคม

และในปีนี้ ความเปิดกว้างมีไปถึงการยอมรับผู้เข้าประกวดที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน คือนายสุกฤษฏิ์ สุขสัมพันธ์ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 11 ที่เป็นคนหูหนวก ความเปิดกว้างเพราะเชื่อว่า LGBT ในแต่ละช่วงอายุ แต่ละอัตลักษณ์ ประสบกับปัญหาที่แตกต่างกัน และมีมุมมองต่อการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เวทีจึงหวังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และความเห็นที่หลากหลาย เพื่อหวังขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มหลากหลายทางเพศ ซึ่งตั้งเป้าใหญ่ไปถึงขั้นที่เวทีจะเป็นเสียงหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้เกิดความเท่าเทียมทางสังคมได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่เป็นการประกวดความงาม

 

แก้ไขปัญหาสังคม

สิ่งที่แสดงถึงเป้าประสงค์นั้นของเวที คือการที่ผู้เข้าประกวดต้องทำ social campaign หรือแคมเปญรณรงค์ทางสังคมเพื่อกลุ่ม LGBT ซึ่งการทำแคมเปญมีเงื่อนไขที่ต้องเป็นสิ่งที่ผู้เข้าประกวดสามารถปฏิบัติการได้จริง ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารรณรงค์ การรวมตัวเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆ

 

การนำเสนอแคมเปญรณรงค์ทางสังคมในปีนี้ มีประเด็นที่หลากหลายทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในระดับบุคคลของกลุ่ม LGBT เช่นปัญหาเรื่องการถูกรังแกโดยการสร้างความเข้มแข็งในจิตใจ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อ HIV ไปจนถึงแคมเปญที่กว้างขึ้น คือการที่ผู้เข้าประกวดหาองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นแนวร่วมในการช่วยเหลือสังคม

 

เช่น แคมเปญของนายณัฐดนัย ใหม่ซ้อน ผู้เข้าประกวดหมายเลข 10
ที่ร่วมมือกับมูลนิธิอิสรชน , สำนักข่าวอิศรา ในการช่วยเหลือ LGBT ไร้บ้าน

 

หรือแคมเปญของนายกฤษฏิ์ เพียรมุ่งสัมพันธ์ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 13 ที่เสนอให้องค์กรเอกชนด้านเวชสำอางทำ CSR เพื่อทำผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลที่เกิดจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น แจกให้ผู้ป่วยยากจน เพื่อลดการถูกตีตรา

 

แก้ไขปัญหาสังคม

ปัญหาของ LGBT ที่ถูกหยิบยกขึ้นมา มีทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมิติศีลธรรม เช่น การทำแคมเปญของนายปวัน ลีวัจนกุล ผู้เข้าประกวดหมายเลข 29 ที่จะตีแผ่ปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้และความใส่ใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้ค้าประเวณีชาย ซึ่งต้องสร้างความรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และไม่เพียงแต่การรณรงค์แก้ปัญหาทางสังคม แต่รวมถึงการรณรงค์แก้ไขวิธีคิดที่สังคมมีต่อกลุ่ม LGBT เพื่อนำไปสู่การยอมรับและสร้างความเท่าเทียมได้จริง

 

………………………………………………………………………….

สำหรับการประกวดในรอบแคมเปญทางสังคม จะนำคะแนนไปรวมกับการประกวดในรอบตัดสิน ซึ่งการประกวดจะจัดขึ้นที่โรงละครแมมโบ้ คาบาเรต์ ย่านพระรามสาม ระหว่างเวลา 18.00-22.00 น.วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.2562 ซึ่งผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนเกย์ไทยไปประกวดระดับโลก เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รณรงค์สิทธิของกลุ่มหลากหลายทางเพศในระดับนานาชาติต่อไป ผู้ที่ต้องการเข้าชม ติดตามข่าวสารการประกวด ติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Mr Gay World Thailand 

 

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

ป้ายกำกับ:

เรื่องน่าสนใจ