ที่มา: matichon

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ในการประกอบการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 น.นั้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏพระสุพรรณบัฏ พัดยศ เครื่องสมณศักดิ์ และพระตราประจำตำแหน่ง แด่สมเด็จพระสังฆราช พศ.ขอให้วัดทั่วราชอาณาจักรประชุมพระสงฆ์ในอุโบสถเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง 3 ลา คือ รัวระฆังตามความเหมาะสมแล้วหยุด ทำซ้ำเช่นเดียวกันแบบนี้ 3 ครั้ง เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการ

“ในการนี้ พศ.ขอประกาศให้วัดไทยในประเทศไทย และวัดไทยทั่วโลกทั้งหลายทราบ และถือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมพระราชศรัทธา ด้วยการประชุมสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง 3 ลา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 น.โดยพร้อมเพรียงกัน โดยขอให้ติดตามชมการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย” นายพนมกล่าว

เรื่องน่าสนใจ