ที่มา: dodeden

เรียบเรียงข่าวโดย โดดเด่นดอทคอม

ภาพประกอบข่าวจาก โดดเด่นดอทคอม

จากปัญหาการบริการของแท็กซี่ไทย ทำให้ได้มีหน่วยงานต่างๆ พยายามแก้ไข ล่าสุด ผู้สื่อข่าว เว็บไซต์ โดดเด่นดอทคอม รายงานว่า นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่


โดยพัฒนา แอพพลิเคชั่นบนมือถือ “DLT Check in” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ด้วยการลงทะเบียนพิกัด หรือ Check in หมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ทุกครั้งที่ใช้บริการ

10997245_1052933691386626_1960952331_n

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถให้คะแนนความพึงพอใจหรือข้อคิดเห็นที่ควรปรับปรุงในด้านต่างๆ เช่น มารยาทคนขับ สภาพตัวรถ ความสะอาด เป็นต้น

การใช้งานแอพพลิเคชั่น “DLT Check in” นั้น ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการลงทะเบียน

11007427_1054392341243953_1560940591_n

จากนั้นเมื่อเข้าสู่หน้าจอแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการสามารถเลือกบันทึกหมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่หรือถ่ายภาพทะเบียนรถแท็กซี่ที่ใช้บริการในขณะนั้น และร่วมประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

โดยข้อมูลทั้งหมดจะบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรั่วไหล

กรมการขนส่งทางบกคาดว่าแอพพลิเคชั่น DLT Check in จะช่วยให้ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่มีความอุ่นใจและมั่นใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ และเพิ่มศักยภาพในการควบคุมและกำกับดูแลการให้บริการ

สามารถคัดกรองรถแท็กซี่และพนักงานขับรถที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกออกจากระบบ รวมถึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานขับรถแท็กซี่ที่ดีมีคุณภาพให้รักษาคุณภาพการให้บริการไว้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “DLT Check in” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS ดาวโหลดผ่าน App Store

 และสำหรับระบบปฏิบัติการ Android ดาวโหลดผ่าน Play store และจะพร้อมให้บริการบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone ภายในเดือนมีนาคมนี้

11009032_1054392384577282_1781230009_n

เรื่องน่าสนใจ