ที่มา: dodeden

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า  ประเทศไทยพบปัญหาประชาชนเสียชีวิตขณะนอนหลับในรถยนต์ที่ติดเครื่องยนต์และเปิดแอร์ได้ทุกปี   ปีละประมาณ 1-2 ราย

เมื่อเร็วๆนี้ พบ 3 รายเสียชีวิตขณะนอนหลับในรถคันเดียวกัน   การจอดรถติดเครื่องยนต์เปิดแอร์นอนในรถและปิดกระจกมิดชิดเป็นเรื่องที่มีอันตรายมาก เพราะเท่ากับเป็นการนอนดมก๊าซพิษในรถ โดยก๊าซพิษที่ทำให้เสียชีวิตได้แก่คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น อยู่ในไอเสียของรถยนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมัน

ก๊าซสามารถไหลเวียนเข้ามาภายในตัวรถได้ทางระบบแอร์รถยนต์  ซึ่งจะมีการดูดอากาศจากภายนอกและดูดเอาควันจากท่อไอเสียรถยนต์เข้ามาหมุนเวียนภายในรถด้วย  ผู้ที่นอนภายในรถจึงสูดก๊าซพิษชนิดนี้เข้าไปสะสมในร่างกายโดยไม่รู้ตัว

depositphotos_1018333_m-2015

เมื่อก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสู่ร่างกาย  จะเข้าไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงดีกว่าก๊าซออกซิเจนถึง 200-250 เท่าตัว ส่งผลให้ความสามารถของเม็ดเลือดแดงในการนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายและสมองลดลงเรื่อยๆ  ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน

ผู้ที่สูดดมจะมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย อาเจียน รายที่รุนแรงอาจไม่รู้สึกตัว  ระบบหายใจล้มเหลวและถึงแก่ชีวิตได้  ซึ่งกรมสบส.จะเร่งเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนทุกหมู่บ้าน   ผ่านทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.เพื่อป้องกันการเสียชีวิตดังที่กล่าวมา   

ทางด้านนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า   ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์พบได้ในไอเสียรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินมากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ปล่อยออกมามากที่สุดขณะรถติดเครื่องยนต์และจอดนิ่งๆ ในการป้องกันปัญหาการเสียชีวิตดังกล่าว

ขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางในกรณีที่ต้องขับรถในระยะทางไกล  โดยพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง และระหว่างเดินทางควรแวะพักปรับเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันอาการง่วงนอน

หากรู้สึกง่วงมากและจะต้องนอนพักในรถยนต์ สามารถทำได้ 2 วิธี วิธีแรกคือเมื่อจอดรถยนต์สนิทแล้ว ควรดับเครื่องยนต์ ลดกระจกลงประมาณ 2-3 ซม. เพื่อเปิดระบายให้อากาศจากภายนอกซึ่งมีออกซิเจนประมาณร้อยละ 20    เข้ามาหมุนเวียนถ่ายเทภายในรถ ห้ามเปิดแอร์และห้ามปิดกระจกโดยเด็ดขาด

และวิธีที่ 2 เปิดพัดลมแอร์ โดยบิดกุญแจไปที่จังหวะออน เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในรถทำงาน แล้วจึงบิดเปิดสวิทช์แอร์ เมื่อเปิดแล้วให้เลือกปุ่มที่เขียนว่า A/C หรือปุ่มที่มีรูปรถและมีลูกศรชี้เข้ามาในตัวรถจากภายนอก เมื่อเลือกกดปุ่มดังกล่าว พัดลมแอร์จะดูดอากาศมาหมุนเวียนในห้องโดยสารได้เช่นกัน ควรนอนพักประมาณ 30-40 นาทีให้คลายความอ่อนเพลีย เมื่อพร้อมแล้วจึงออกเดินทางต่อ

thumbnail_1-12-59

เรื่องน่าสนใจ