แอร์สกปรก เสี่ยงอันตรายปอดอักเสบรุนแรง และโรคลีเจียนแนร์ เพราะแอร์ที่เปิดใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืน จะทําให้ตัวแอร์และท่อของแอร์มีความชื้น ซึ่งอาจแฝงไปด้วยเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียลิโอเนลลานิวโมฟิวลา เมื่อหายใจเอาฝอยละอองน้ำที่มีเชื้อนี้ปนเปื้อนเข้าไป จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

แอร์สกปรก เสี่ยงอันตรายปอดอักเสบรุนแรง และโรคลีเจียนแนร์

ทําให้มีอาการ 2 แบบ คือ ปอดอักเสบรุนแรง มีไข้สูง ไอ หนาวสั่น เรียกว่าโรคลีเจียนแนร์ และแบบที่มีลักษณะคล้ายไข้หวัดใหญ่  จึงควรมีการล้างแอร์เพื่อลดความเสี่ยงของโรคดังกล่าว

แอร์แบบระบบรวม
ควรเปิดน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นให้แห้ง เมื่อไม่ได้ใช้ ทําความสะอาด ขัดถูคราบไคล ตะกอน เติมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตเพื่อฆ่าเชื้อรา และทําความสะอาดหอหล่อเย็นอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน ไม่ให้มีตะไคร่เกาะ ทําลายเชื้อโดยใส่ตลอรีนให้มีความเข้มข้น 10 ppm เข้าท่อ ที่ไปหอฝั่งเย็นให้ทั่วถึงทั้งระบบ ไม่น้อยกว่า 3-6 ชั่วโมง หลังจากนั้นรักษาระดับคลอรีนให้ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 0.2 ppm


แอร์ในห้องพัก
ต้องทําความสะอาดถาดรองน้ำที่หยดจากท่อคอยส์เป็นทุก 1-2 สัปดาห์ ไม่ให้มีตะไคร่เกาะ หรือใส่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน ตามมาตรฐานประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสจีโอเนสสาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

แอร์ที่ใช้ตามบ้านเรือน
เมื่อเปิดแอร์ อากาศที่ออกมาจากแอร์มีกลิ่นเหม็น หรือมีกลิ่นอับ ควรล้างทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศที่อยู่ในแอร์ ด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรต หากกลิ่นไม่หาย ควรเรียกช่างเพื่อทําความสะอาดแบบเต็มระบบ

………………………………………………………………..

การล้างทําความสะอาดแอร์ ควรทําเป็นประจําอย่างน้อยปีละครั้ง แต่หากใช้เป็นประจําทุกวัน ควรล้างทําความสะอาดทุก 6 เดือน จะช่วยลดเชื้อโรค แถมประหยัดไฟฟ้าได้อีกด้วย

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ