โฉมหน้าผู้เข้าประกวด Mr.Gay World Thailand 2020 หลังจากที่ผ่านรอบออดิชั่นกันมาอย่างเข้มข้น ตอนนี้เราก็ได้หนุ่มรุ่นใหม่ ที่จะมาช่วยปลุกกระแสการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ขอบอกว่าแต่ละคนโปรไฟล์เริ่ด! และทัศนคติดีกันมากๆ ล่ะ

 

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด Mr.Gay
ภาพจาก Mr Gay World Thailand

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด Mr.Gay World Thailand 2020

รัชต้า – จิรัฐม์ธนกร เอี่ยวทองเพิ่ม  อายุ 30 ปี
นักการตลาดออนไลน์ & วิทยากร
“อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาว LGBT รุ่นใหม่ให้คิดบวก
รักตัวเอง และพัฒนาตัวเอง รักในสิ่งที่ตัวเองเป็น”

 

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด Mr.Gay

ปิง – สุทธิพงศ์ คุณากรไพบูลย์ศิริ   อายุ 30 ปี
Campaign Specialist
“ต้องการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน LGBT ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม”

 

ชานนท์ – ชญานนท์ ศรีรอด    อายุ 25 ปี
ครู
“อยากเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อครู LGBT และเด็กๆ ในครอบครัว LGBT”

 

นุกกี้ – ธิติ หู้โลหะ   อายุ 30 ปี
การขายการตลาดธุรกิจสุขภาพ
“อยากพัฒนาสังคม LGBT และลดปัญหาการติดเชื้อ HIV”

 

ฉัตร – อภิฉัตร มณีจักร์    อายุ 34 ปี
พนักงานมหาวิทยาลัย
“ต้องการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง
และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวตน”

 

เบียร์ – อรรถพล ถนอมเกียรติ์   อายุ 33 ปี
ธุรกิจส่วนตัว
“อยากช่วยสังคม LGBT ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี”

 

เลย์ญา – สุทัศน์ กลางสุวรรณ   อายุ 33 ปี
F&B Management Hotel&Tourist
“อยากทำงานเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคม LGBT
ให้มีผลงานชัดเจนและมีศักยภาพมากขึ้น”

 

นิค – ณัฐพล ประทีปเมือง   อายุ 26 ปี
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
“อยากช่วยเหลือสังคม LGBT ผู้พิการ”

 

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด Mr.Gay

โจ้ – อนุชา มณีคำ  อายุ 18 ปี
ธุรกิจส่วนตัว
“อยากช่วยสังคม LGBT ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี”

 

จิ๊บ – ณัฐดนัย ใหม่ซ้อน    อายุ 31 ปี
ผู้สื่อข่าว นักเขียน คอลัมน์นิสต์
“อยากใช้ความรู้ความสามารถด้านสื่อสารมวลชนช่วยสังคม LGBT”

 

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด Mr.Gay

อู๋ – สุกฤษฏิ์ สุขสัมพันธ์   อายุ 21 ปี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
“เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินที่อยากช่วยสังคม LGBT ผู้พิการ”

 

เอกคุง – เอกชัย ศรีพรม   อายุ 29 ปี
พนักงานแนะนำสินค้า
“อยากพิสูจน์ความสามารถในตัวเอง เพื่อให้คนในสังคมยอมรับและเท่าเทียมกัน”

 

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด Mr.Gay

หมี – กฤษฏิ์ เพียรมุ่งสัมพันธ์   อายุ 39 ปี
Regional Sales Manager
“อยากใช้ศักยภาพของตัวเองให้เป็นประโยชน์กับสังคม LGBT และสังคมทั่วไป”

 

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด Mr.Gay

แฮม – บัณฑัต ฤทธิบุตร   อายุ 19 ปี
นักศึกษา
“อยากร่วมรณรงค์เรื่องสิทธิและความเท่าเทียมให้กับ LGBT ในสังคมไทย”

 

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด Mr.Gay

ออดี้ – สันติราษฎร์ รุ่งเรือง   อายุ 35 ปี
Sales & Marketing Director
“พลาดปีที่แล้วเพราะติดงานต่างประเทศ เลยมาสมัครปีนี้
อยากใช้ช่องทางสื่อสารมวลชนสร้างความเข้าใจเรื่อง LGBT”

 

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด Mr.Gay

ลูกหิน – วิรภัทร เปรมบุรี    อายุ 31 ปี
พนักงานโรงแรม
“การข้ามผ่านการถูกตีตราจากสังคม
และเอาชนะใจตนเองที่จะกล้าออกมาทำงานเพื่อชาว LGBT”

 

แป๊ะ – สรายุทธ์ ธงยาม  อายุ 24 ปี
ธุรกิจส่วนตัว
“อยากเห็นความเท่าเทียมของ LGBT และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน”

 

เป๊ก – เฉลิมพล ผึ่งผาย  อายุ 42 ปี
พนักงานบริษัทเอกชน
“อยากใช้เวลาที่มีช่วยสังคม LGBT ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีผ่านเสียงของเวทีนี้”

 

โก้ – ภัทรพล ใจเย็น   อายุ 37 ปี
ที่ปรึกษาการลงทุน
“อยากช่วยสังคม LGBT และการศึกษาเด็กด้อยโอกาส”

 

ช้อนโต๊ะ – อธิษฐ์ จิตต์ไทยเจริญ   อายุ 31 ปี
ธุรกิจส่วนตัว
“อยากทำงานช่วยสังคม LGBT ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี”

 

ต่อ – สมโภช จาตุรันต์รัศมี   อายุ 37 ปี
Senior Medical Advisor
“อยากเปิดเผยตัวเองอย่างภาคภูมิใจ และถ่ายทอดความมั่นใจให้กับชาว LGBT”

 

แซมมี่ – อคิน จินา อายุ 30 ปี
ผู้จัดการฝ่ายขายเกี่ยวกับไอที เทคโนโลยี
“อยากยกระดับ LGBT คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

อาร์ค – สาโรจน์ คุณาธเนศ  อายุ 32 ปี
ผู้กำกับวิดีโอ ช่างภาพ โปรโมเตอร์ปาร์ตี้
“ต้องการถ่ายทอดประสบการณ์การเป็น Addict
การเข้าสู่ Recovery และ Addiction ใน LGBT Community”

 

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด Mr.Gay

ต่อ – ยศกร ยามาซากิ  อายุ 25 ปี
Teaching Assistant
“อยากทำอะไรใหม่ๆ ออกจาก Comfort Zone
มาช่วยสังคม LGBT ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี”

 

แม็ก – พงศ์ปณต อินทริยะ   อายุ 28 ปี
Marketing & Merchandise Officer
“อยากเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเพื่อชาว LGBT ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น”

 

กิต – กิตติศักดิ์ ขาวผ่อง  อายุ 29 ปี
พยาบาลแผนกฉุกเฉิน
“อยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยผลักดัน พรบ.คู่ชีวิต
ให้มีสิทธิทางการรักษาพยาบาลและดูแลซึ่งกันและกัน”

 

อาทเท้อ – รังสิต ห่วงเกลี้ยง  อายุ 29 ปี
นายแบบ นักแสดงอิสระ
“อยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสังคม LGBT ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี
เคารพในความแตกต่าง ไม่ตัดสินคนจากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียว และสามัคคีซึ่งกันและกัน”

 

ปังปอนด์ – ปวเรศน์ สุขไพบูลย์    อายุ 32 ปี
ผู้สื่อข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น
“อยากให้ความสำคัญด้านจิตสาธารณะ
เพื่อขับเคลื่อนประโยชน์ส่วนรวมและชาว LGBT”

 

ตูน – ปวัน ลีวัจนกุล    อายุ 32 ปี
นายแบบ ธุรกิจส่วนตัว
“อยากเข้ามาแสดงให้เห็นหลายมุมมอง
และเปิดกว้างเรื่องอาชีพการงานของ LGBT”

 

ไตเติ้ล – นนทวัฒน์ วันทาพรม    อายุ 23 ปี
นักศึกษา
“อยากได้ตำแหน่ง Mr. Gay World Thailand 2020
ไว้ช่วยสังคม LGBT ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี”

 

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด Mr.Gay

นุ๊ก – พิฆเนศ มูลสวัสดิ์   อายุ 23 ปี
นักศึกษา
“ต้องการผลักดันโครงการ MSM-DU
หรือผู้ใช้สารเสพติดในกลุ่มชายผู้มีเพศสัมพันธ์กับชาย”

   ……………………………………………………………………………………

โปรดติดตามให้กำลังใจพวกเค้า พร้อมสนับสนุนแคมเปญที่พวกเค้าจะนำเสนอ รวมถึงการโหวตที่จะเริ่มขึ้นในไม่ช้านี้กันด้วยนะคะทุกคน 🙂 #MrGayWorldThailand2020 #WeAreFamily

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

ป้ายกำกับ: |

เรื่องน่าสนใจ