โยคะคู่ ศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และความสัมพันธ์ให้ยั่งยืน เพราะนอกจากจะทําให้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว โยคะยังมีส่วนทําให้ชีวิตคู่ของคุณดีขึ้นด้วย ถ้าไม่เชื่อก็ลองมาดูกันค่ะว่า การฝึกโยคะคู่นี้มีผลดีต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

โยคะคู่ ศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และความสัมพันธ์ให้ยั่งยืน

จากงานวิจัยของสหรัฐอเมริกา ในรัฐแคลลิฟอร์เนีย ได้สํารวจกลุ่มแม่บ้านอายุ 30-40 ปี พบว่า ชีวิตครอบครัวของพวกเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหลังจากได้ฝึกโยคะร่วมกันสม่ำเสมออย่างน้อย 8 สัปดาห์ขึ้นไป การวิจัย เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างคู่แต่งงานที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป พบว่าคู่แต่งงานกว่า 50 % และคู่รักที่กําลังคบหาดูใจกันกว่า 60 % มีประสบการณ์ร่วมรักที่ไม่สมปรารถนา เมื่อคู่รักหลายคู่เข้าร่วมกิจกรรมโยคะที่จัดขึ้น พวกเขารู้สึกสบายใจว่าไม่ใช่เพียงคู่ของตนเองเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องบนเตียง แต่ยังมีคู่รักอีกหลายคู่ที่กําลังประสบปัญหาเดียวกัน และกําลังหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องบนเตียงด้วยเช่นกัน

ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คําแนะนําแก่คู่รักด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการฝึกลมหายใจ การฝึกโยคะ และการทําสมาธิ เพื่อให้คู่รักทั้งสองมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้น เกิดความผ่อนคลาย สร้างความผูกพันให้กันและกันมากขึ้น ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการฝึกโยคะเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างมากในการที่จะทําให้ครอบครัว และคู่รักประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ซึ่งเคล็ดลับการฝึกโยคะคู่ให้ได้ผลดีนั้น เรามีข้อแนะนําดังต่อไปนี้ค่ะ


1. เริ่มต้นจากการฝึกโยคะในท่าเบื้องต้น เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
2. ควรให้ความไว้วางใจ ในคู่ของเรา
3. สร้างสัมพันธ์ ความสนิทสนม
4. ใส่ใจที่จะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอร่วมกัน
5. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการฝึกโยคะ เพื่อจะได้ฝึกโยคะคู่อย่างปลอดภัย

 

……………………………………………………………..

หากตอนนี้คุณฝึกโยคะอยู่คนเดียว ลองชักชวนคนข้างตัวคุณ หรือจะเป็นเพื่อนๆ พี่น้อง มาฝึกโยคะคู่กันก็ได้ อย่างน้อยๆ สุขภาพที่แข็งแรงก็ทําให้เราก้าวต่อไป ได้อย่างมีความสุขค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ