โรคของตับ กับสาเหตุการเกิดที่คุณต้องระวัง! ซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องส่วนบนขวาของร่างกาย แบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ คือตับขวา ซึ่งมีขนาดใหญ่ และตับซ้าย ซึ่งเล็กกว่า ตับทําหน้าที่สร้างสารโปรตีนที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต รวมทั้งสารน้ำดี ที่ช่วยการย่อยอาหารไขมัน ตับช่วยทําลายสารพิษต่างๆ และขับออกทางน้ำดี ซึ่งสุดท้าย จะระบายออกทางรูเปิดที่ลําไส้เล็กส่วนต้นต่อไป หากตับเกิดความผิดปกติในการทํางาน ก็จะทําให้เกิดภาวะตับวาย และเสียชีวิต

 

โรคของตับ
ภาพจาก contagionlive.com

 

โรคของตับ กับสาเหตุการเกิดที่คุณต้องระวัง!

โรคของตับที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ นอกจากตับแข็งแล้ว คือมะเร็งที่ตับ ซึ่งแบ่งได้เป็น

มะเร็งที่เกิดจากเนื้อตับ หรือ Hepatocellular Carcinoma (HCC)
เกิดจากกลายพันธุ์ของเซลล์ตับ มีความสัมพันธ์กับโรคตับแข็งจากสาเหตุต่างๆ เช่น การดื่มเหล้านานๆ ไขมันพอกตับ จนอักเสบเรื้อรัง และไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะชนิดบี และซี (ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของมะเร็งเนื้อตับ) ในระยะแรก จะไม่มีอาการ จนเมื่อเป็นมากแล้ว จึงปวดแน่นท้อง มีน้ำหนักลด เบื่ออาหาร อ่อนเพลียเรื้อรัง เมื่อตรวจเลือด จะพบค่าการทํางานของตับผิดปกติ และอาจพบสารบ่งชี้มะเร็ง AFP สูงขึ้น

 

โรคของตับ
ภาพจาก hopkinsmedicine.org

 

มะเร็งที่เกิดจากเยื่อบุทางเดินน้ำดี (CholangioCarcinoma)
เกิดจากการระคายเคืองของท่อทางเดินน้ำดีเรื้อรัง ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ ทําให้น้ำไหลลงสู่ลําไส้ไม่ได้ เกิดการคั่ง และไหลย้อนกลับไปยังกระแสเลือด ทําให้ตัวเหลืองตาเหลือง หรือดีซ่าน ไม่สามารถย่อยอาหารที่มีไขมันได้ เมื่อตรวจเลือด จะพบสารสีเหลือง bilirubin สูงขึ้น และอาจพบสารบ่งชี้มะเร็ง CA19-9 สูงขึ้น

มะเร็งที่เกิดจากอวัยวะอื่นแล้วกระกระจายมาที่ตับ (Liver Metastasis)
ที่พบบ่อยได้แก่ มะเร็งของทางเดินอาหารเช่น ลําไส้ กระเพาะอาหาร และตับอ่อน, มะเร็งปอด และทางเดินหายใจ มะเร็งเต้านม, มะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี เช่น มะเร็งรังไข่, และมะเร็งของระบบเลือด ซึ่งพบร่วมกับอาการตับม้ามโต มะเร็งเหล่านี้ ถือว่าเป็นมะเร็งที่กระจายเป็นระยะ 4 ส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อทําการวินิจฉัยพบมะเร็งที่มีโอกาสกระจายมาที่ตับ ต้องมีการตรวจภาพทางการแพทย์ เช่น อัลตราซาวด์ หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์, ตรวจเลือดดูการทํางานของตับ และสารบ่งชี้มะเร็ง เช่น AFP, CA19.9 และ CEA รวมทั้งอาจยืนยันด้วยการตรวจ MRI ของตับ หากการตรวจทั้งหมด ที่กล่าวมายังไม่แน่ชัดว่าก้อนที่ตับนั้นเป็นมะเร็ง จึงทําการเจาะขึ้นเนื้อตับต่อไป

………………………………………………………………………………….

เมื่อได้ผลการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเนื้อตับ มะเร็งทางเดินน้ำดี หรือมะเร็งอื่นกระจายมาตับแล้ว ก็จะทําการวางแผนรักษาตามระยะ ซึ่งประกอบด้วยวิธีมาตรฐาน ได้แก่ การผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก หรือการผ่าตัดเปลี่ยนตับ ซึ่งต้องมีผู้บริจาคที่เข้ากัน เหล่านี้ทําให้หายขาดได้ ถ้ารักษาตั้งแต่ระยะแรก หากไม่สามารถผ่าตัดได้หมด จะทําการรักษาเสริมหลายๆ วิธีโดยมีเป้าหมายแตกต่างกันไป 

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ