ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

องค์การอนามัยโลกได้แจ้งว่า โรคมะเร็งได้ทำสถิติแซงโรคอื่นทั้งหลายขึ้นมาเป็นโรคมฤตยูอันดับ 2 ของโลกแล้ว รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเท่านั้น สถิติผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั่วโลก ได้เพิ่มสูงขึ้น จากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ15 เมื่อปี พ.ศ.2553

สถิติในปี พ.ศ.2556 เผยว่า มีผู้เป็นโรคมะเร็งสูงขึ้นอีก 14.9 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิต 8.2 ล้านคน สถิตินี้เก็บมาจากผู้ป่วยโรคมะเร็ง 28 กลุ่มในชาติต่างๆ 188 ชาติ

รายงานยังเสนอว่า จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเกือบจะทุกชนิด ได้ทวีขึ้นตามชาติต่างๆทั่วโลก แต่ก็มีสถิติผู้เสียชีวิตได้ลดลงในหลายประเทศ ที่มีการป้องกันและรักษาเยียวยาอย่างเข้มแข็ง แต่อย่างไรก็ตาม การที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในชาติที่กำลังพัฒนา ด้วยเหตุที่ระบบป้องกันสุขภาพทรุดโทรมยังไม่เข้มแข็ง.

EyWwB5WU57MYnKOuXxyldVta8rYBgL8joL58jdDp4bpTOVpPCq4bR7

เรื่องน่าสนใจ