โรคสมองเสื่อม กับ 7 สัญญาณเตือน ให้เรารีบดูแลตัวเอง! เพราะเมื่อเข้าสู่วัยที่อายุเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือความเสื่อมของสภาพร่างกาย ทั้งการมองเห็น การเดิน การทรงตัว ข้อเข่า ข้อเท้าเสื่อม เกิดการอ่อนแรง หรือกล้ามเนื้อลีบ และโดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อม ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก ซึ่งมีอาการเบื้องต้น ได้แก่

 

โรคสมองเสื่อม
ภาพจาก understandingrelationships.com

 

โรคสมองเสื่อม กับ 7 สัญญาณเตือน ให้เรารีบดูแลตัวเอง!

การสูญเสียความจํา
โดยเฉพาะเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น เช่น ลืมชนิดของอาหารที่เพิ่งกินเข้าไป และเมื่อลืมแล้ว ไม่สามารถนึกได้ ซึ่งคนปกติจะสามารถนึกได้ภายหลัง

 • ทํากิจวัตรประจําวันที่คุ้นเคยด้วยความยาก
  เช่น ลืมวิธี หรือขั้นตอนการทําอาหาร ลืมวิธีการแต่งตัว

 • มีปัญหาในการใช้ภาษา
  เช่น ลืมคําศัพท์ง่ายๆ พูดคําผิด ทําให้สื่อสารกับผู้อื่นลําบาก

 • สับสนวันเวลาและสถานที่
  เช่น หลงวันเวลา บอกสถานที่อยู่ไม่ได้ หลงทาง กลับบ้านตัวเองไม่ถูก

 • ตัดสินใจไม่เหมาะสม
  เช่น เปิดพัดลมแรงทั้งที่รู้สึกเย็นและอากาศเย็นมาก ใช้จ่ายเงินแบบไม่สมเหตุสมผล

 

โรคสมองเสื่อม

 • เก็บสิ่งของผิด
  เช่น เก็บเตารีดในตู้เย็น เก็บนาฬิกาข้อมือไว้ในโถน้ำตาล

 • อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
  เช่น จากนั่งสงบ เปลี่ยนมาเป็นร้องไห้ และเปลี่ยนเป็นโมโหภายในไม่กี่นาที
 • เก็บตัว ขาดความกระตือรือร้น
  เช่น นั่งหรือ นอนทั้งวัน ไม่อยากออกไปไหน ไม่อยากเจอผู้คน

……………………………………………………………………

อย่าลืมว่า คนสําคัญที่จะต้องช่วยกันสังเกตอาการภาวะสมองเสื่อม คือคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นคนรัก ญาต หรือลูกหลาน เพื่อหาทางป้องกัน และดูแลรักษาให้ดีที่สุด

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ