เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา มีการรายงานสถานการณ์เชื้อ Covid-19 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ที่ได้ออกมาประกาศระบุว่า พบบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบันนังสตา ป่วยติดเชื้อ Covid-19 แล้ว 3 ราย โดยเป็นพยาบาล 2 ราย และแพทย์อีก 1 ราย

 

โรงพยาบาลบันนังสตา

 

ซึ่งโรงพยาบาลบันนังสตา มีแพทย์จำนวนทั้งสิ้น 8 คน แต่ถูกกักตัวเพื่อรักษาอาการไปแล้ว 6 คน ทำให้ทั้งโรงพยาบาลเหลือหมออยู่แค่ 2 คนเท่านั้น รวมถึงยังมีบุคลากรอื่นๆ ที่ต้องกักตัวที่บ้านไปแล้วทั้งสิ้นอีก 21 ราย เพื่อเฝ้าระวังและดูอาการ โดยทางโรงพยาบาลบันนังสตาได้ออกประกาศจะดำเนินการมาตรการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรค Covid-19 ดังนี้

– งดบริการผ่าตัดปกติ ผ่าตัดเฉพาะกรณีฉุกเฉิน
– เลื่อนนัดผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามเงื่อนไขความเจ็บป่วยเพื่อลดการแพร่หรือรับเชื้อ
– งดหรือเลื่อนการให้บริการทางรังสีวิทยาไม่เร่งด่วนทุกชนิด
– งดบริการการนวดแพทย์แผนไทย งานทันตกรรมให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน
– บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคน หากมีไข้ มีอาการหวัด (ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก) ให้หยุดงานอยู่กับบ้านและแจ้งหัวหน้างานทราบทันที พร้อมทั้งรายงานผ่านทางคิวอาร์โค้ด เพื่อติดตามและสอบสวนโรคต่อไป ห้ามไปรับบริการที่คลินิกไข้หวัดที่จัดสำหรับประชาชน


 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ