เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคมที่โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นพ. ชลธิศ สินรัชตานันท์พร้อมด้วย นพ. ภาคภูมิ สุปิยพันธ์ ,นพ. สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ,นพ. จำรูญ ตั้งกีรติชัย ได้ร่วมกันทำกิจกรรมออกเยี่ยมหน่วยแพทย์ตกแต่งใบหน้าประจำปีเพื่อช่วยเพิ่มวิชาความรู้ให้กับแพทย์ประจำชุมชนในการพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาคนไข้ให้ดีขึ้น

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

โรงพยาบาลอินทร์บุรี

 

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่


โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ