โหนกคิ้วสูง หน้าแมนเหมือนผู้ชาย แก้ไขได้ด้วยการกรอกระดูก  ซึ่งสาเหตุของการมีโหนกคิ้วสูงนั้น เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน โดยทั่วไป ไซนัสในกระดูกตรงบริเวณคิ้ว (Frontal sinus) จะมีหน้าที่ทําให้กระดูกใบหน้าเราโปร่ง ไม่ทึบตันจนเกินไป แต่บางกรณี เกิดการขยายตัวใหญ่ขึ้น ทําให้เกิดการนูนบริเวณนั้นเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะมาทําการรักษาพวกนี้ จําเป็นจะต้องมีการเอ็กซเรย์ตรวจดูลักษณะโครงสร้างของใบหน้าทั้งหมดก่อนว่า โครงสร้างบริเวณกระดูก โครงสร้างบริเวณหน้าผาก มีขนาดเท่าใด

โหนกคิ้วสูง
ภาพจาก juniordentist.com

โหนกคิ้วสูง จัดการหน้าให้หวาน ด้วยการกรอกระดูก

 • เชื้อชาติชาวตะวันตก
  มักมีโหนกคิ้วที่สูง ดวงตาลึกกว่าคนในแถบเอเชีย
 • กรรมพันธุ์
  หากบิดา มารดา เป็นผู้มีโหนกคิ้วสูง เราก็จะมีโหนกคิ้วสูงตามมาด้วย
 • รูโพรงของกระดูกจะมีถุงเกิดขึ้น
  และกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ เป็นผลให้เกิดการดันตัวของกระดูก จึงเป็นผลให้กระดูกมีความนูนขึ้นมา
 • เกิดจากเนื้องอกของกระดูกที่เจริญเติบโตผิดปกติ
โหนกคิ้วสูง
ภาพจาก facialteam.eu

ทําไมถึงต้องทําการรักษาลดโหนกคิ้วสูง ?
ส่วนใหญ่คนที่เข้ารับการรักษานั้น จะมีลักษณะโหนกคิ้วสูง ต้องการทําให้ใบหน้ามีความโค้งมนได้รูป เพื่อทําให้รูปหน้าดูมีมิติเพิ่มมากขึ้น

เตรียมตัวก่อนการรักษา

 • มีความตั้งใจจริงในการรักษา และตัดสินใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว
 • ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษานี้ให้ดี เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจที่จะทําการรักษา
 • ควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งที่เรียนมาทางด้านนี้
  เพราะขั้นตอนของการรักษานั้นอาจเกิดผลแทรกซ้อน อาจกระทบกระเทือนถึงอวัยะที่สําคัญอย่างกระบอกตา และสมองได้

 • ควรตรวจร่างกายโดยทั่วไปว่าแข็งแรงดี
 • ควรทําการเอ็กซเรย์ กระดูกใบหน้าและปอด
 • ควรตรวจความสมบูรณ์อย่างอื่น เช่น การตรวจเลือดและปัสสาวะ ฯลฯ
 • ควรสระผมให้สะอาดก่อนมาทําการรักษา เพราะจะไม่มีการโกนผม แต่จะใช้วิธีการแหวกผมให้แผลอยู่ในผม
โหนกคิ้วสูง
ภาพจาก mdmsurgery.com

ขั้นตอนการผ่าตัด

 • เอ๊กซเรย์ตรวจดูโครงสร้างบนใบหน้า ว่าขอบเขตในการกรอกระดูกมากน้อยเพียงใด เพราะบางคนมีความหนาของกระดูกที่แตกต่างกัน
 • ดมยาสลบ
 • ศัลยแพทย์จะผ่าตัดยกหนังศรีษะเข้าไปถึงชั้นใต้เยื่อหุ้มกระดูก ตั้งแต่กลางศีรษะมาจนถึงขอบกระบอกตา การผ่าตัดจะต้องระวังไม้ให้ไปโดนเส้นประสาท
 • กรอส่วนที่มีการนูนขึ้นมา ตั้งแต่ขอบบนของคิ้ว ไปจนถึงอีกด้านของขอบคิ้วนึง แล้วนําผงกระดูกส่วนที่กรอนั้น มาถมในส่วนที่เว้า เพื่อให้รูปหน้ามีความมนได้รูป
 • เย็บแผลด้วยสเตเบิล เป็นเหมือนแม็กทางด้านการแพทย์ จะเย็บเฉพาะชั้นที่อยู่ใต้รากผม เพื่อไม่ให้เส้นผมเกิดการร่วงได้
 • หลังจากเย็บเสร็จแล้ว จะนําผ้ายึดพันรอบศีรษะ เพื่อไม่ให้เลือดซึม และยังช่วยลดอาการบวมได้
ภาพจาก 2pass.clinic

ผลข้างเคียง
อาจจะรู้สึกชาบริเวณหลังเส้นประสาทที่ทําการผ่าตัดสักระยะหนึ่ง และเกิดอาการติดเชื้อจากการผ่าตัดได้ ต้องระวังเรื่องความสะอาด และการติดเชื้อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย กระทบกระเทือนต่อดวงตา หรือสมอง ฯลฯ

ข้อควรระวัง
คนที่ไม่แข็งแรง เช่น เป็นโรคเลือด โรคตับ โรคไต โรค กระดูกพรุน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไซนัส อักเสบ รวมถึงกระดูกมีความผิดปกติ การอักเสบบริเวณใบหน้า การมีดวงตาที่เสียอยู่หนึ่งข้าง โรคและอาการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ควรหลีกเลี่ยง รวมทั้งควรงดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา เพราะส่งผลให้มีเลือดซึมออกมา และเกิดอาการบวมอักเสบขึ้นได้

การดูแลตัวเองหลังการผ่าตัด
หลังจากผ่าตัดแล้ว ควรทําความสะอาดด้วยการใช้สําลีชุบน้ำเกลือ หรือน้ำต้มสุก ไม่ควรเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ เพราะจะไปทําลายเนื้อเยื่อได้ ควรทําอย่างต่อเนื่องประมาณ 7-10 วัน หลังจากนั้นก็สามารถสระผมได้ตามปกติ

ภาพจาก 2pass.clinic

ผลลัพธ์ที่ได้
รูปทรงของโหนกคิ้วจะโค้งมน ได้รูป รับกับใบหน้ามากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการรักษา
ราคาประมาณ 120,000-150,000 บาท ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย

การลดโหนกคิ้วสูงด้วยวิธีการอื่นๆ
วิธีการลดโหนกคิ้วสูงนั้นสามารถทําได้ 2 วิธี คือการกรอกระดูก กับ การเลื่อยกระดูก วิธีการเลื่อยนั้น จะนําแผ่นโลหะยึดติดที่กระดูกใบหน้า ซึ่งจะใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนาน ทั้งยังเกิดความเสี่ยงได้ง่ายขึ้นด้วย ส่วนวิธีการกรอกระดูกจะได้ผลน้อยกว่า เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาโหนกคิ้วสูงไม่มากนัก หากมีรูโพรงกระดูกที่ใหญ่ หรือมีถุงป่องมาก ก็จะใช้วิธีการเลื่อย ซึ่งจะเริ่มเลื่อยตั้งแต่กะโหลกศีรษะที่อยู่เหนือบริเวณโหนกคิ้ว เพื่อจัดการเคลื่อนย้ายตกแต่งกระดูกให้ยุบตัวลงไป และยึดไว้ด้วยแผ่นโลหะ หรือแผ่นดามกับสกรูที่ละลายได้ ที่ช่วยปรับรูปทรงของหน้าผากและคิ้ว ให้ได้รูปทรงที่ดีขึ้น 

……………………………………………………………………

การลดโหนกคิ้วสูง ด้วยการกรอกระดูกนั้น เป็นเรื่องของการศัลยกรรม เพื่อการตกแต่งให้สวยงามเพียงเท่านั้น ซึ่งคนไข้มาทําก็เพื่อเสริมสร้างให้ตัวเองเกิดความมั่นใจ หลังจากการผ่าตัดจะมีการพักฟื้นประมาณ 7-10 วัน และขณะนอนหลับ ให้ยกศรีษะสูงกว่าหัวใจ เพราะจะทําให้เลือดไหลเวียนได้ดี และยุบบวมเร็วขึ้น ส่วนโอกาสที่จะกลับมาเป็นใหม่เหมือนเดิมนั้นน้อยมาก หากจะให้ได้ผลดีนั้น แพทย์จะต้องนําความรู้ทางการแพทย์ และศิลปะเข้ามาผสมผสานกัน เพื่อให้ได้ผลการรักษาสูงสุด ดังนั้น ก่อนตัดสินใจทําการผ่าตัด ควรจะพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมตกแต่งก่อนเสมอ เพื่อศึกษาหาข้อมูลให้ดีซะก่อนนะคะ 🙂

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ