ใช้เครื่องสำอางให้ถูก หมั่นดูฉลากข้างผลิตภัณฑ์ เคล็ดลับสู่ผิวดีได้ในระยะยาว เพราะเครื่องสําอาง คือผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทหนึ่ง ซึ่งมีจุดประสงค์ของการใช้เพื่อทําความสะอาดและตกแต่งร่างกายให้สวยงาม และเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องสําอาง เราควรทราบวิธีอ่านฉลากเครื่องสําอาง ซึ่งจะระบุรายละเอียดครบถ้วน

 

ใช้เครื่องสำอางให้ถูก
ภาพจาก makeupview.co

 

ใช้เครื่องสำอางให้ถูก หมั่นดูฉลากข้างผลิตภัณฑ์ 

สิ่งที่ควรสังเกตุก็มีตั้งแต่ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์  วิธีการใช้ ส่วนประกอบ คําเตือน ปริมาณสุทธิ ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตและผู้จัด จําหน่าย และเลขทีรับจดแจ้ง และควรรู้เท่าทัน โฆษณาเครื่องสําอาง คําบางคําที่ใช้บนฉลากและโฆษณาเครื่องสําอางนั้นสามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อกําหนดทางกฏหมายและก่อให้เกิดการเข้าใจผิดเช่น

“เครื่องสําอางจากธรรมชาติ หรือเครื่องสําอางออร์แกนิค”
ที่ผู้บริโภคมักเข้าใจว่า เมื่อผลิตจากสารจากธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยจากการใช้มากกว่าเครื่องสําอางที่ประกอบด้วยสารสังเคราะห์ แท้ที่จริงแล้วสารจากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ ล้วนก่อให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ และระคายเคืองได้เช่นเดียวกัน


“ก่อให้เกิดการแพ้น้อย”
ซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่มีโอกาสก่อให้เกิดการแพ้

 

ใช้เครื่องสำอางให้ถูก
ภาพจาก hsi.org

 

“ไม่ผ่านการทดสอบในสัตว์”
ในปัจจุบันเครื่องสําอางส่วนใหญ่ไม่จําเป็นต้องทําการทดสอบในสัตว์ หรือแม้แต่คําว่า “เวชสําอาง” ซึ่งทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเวชสําอางมีสรรพคุณดีกว่า เครื่องสําอาง แต่คําๆนี้ไม่มีนิยามตามกฎหมาย ดังนั้นจึงถูกนําไปใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมีข้อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์

เลือกใช้เครื่องสําอางที่มีน้ำหอมน้อย
เพราะน้ำหอมคือส่วนประกอบในเครื่องสําอางที่ก่อให้เกิดการแพ้บ่อยที่สุด และหากคุณมีผิวแพ้ง่าย ก็ควรเลือกเครืองสําอางที่ปราศจากน้ำหอม

 

ใช้เครื่องสำอางให้ถูก
ภาพจาก foxonanisland.com

 

อ่านฉลากเครื่องสําอางก่อนชื้อเสมอ
เครื่องสําอางที่ถูกกฎหมายต้องมีฉลากครบถ้วน ทั้งประเภทของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบที่อยู่ในเครื่องสำอาง สถานที่ผลิต ล็อตที่ผลิต ชื่อ ที่อยู่ผู้ผลิตและจัดจําหน่าย

ตั้งข้อสงสัยกับโฆษณาเครื่องสําอาง
ที่อาจจะเกินจริง จุดประสงค์ของการใช้เครื่องสําอางคือการทําความสะอาดและเพื่อความสวยงาม เครื่องสําอางไม่ใช่ยา ดังนั้นไม่สามารถรักษาโรคหรือความผิดปกติใดๆ ของผิวได้

……………………………………………………………..

หากคุณมีผิวบอบบาง เกิดการระคายเคืองได้ง่าย หรือเคยแพ้เครื่องสําอาง การอ่านฉลากจะช่วยทําให้เลือกเครื่องสําอางได้ถูกต้อง ลดโอกาส เสี่ยงที่จะแพ้ หรือระคายเคืองได้ โดยการเลือกใช้ เครื่องสําอางที่ปราศจากสารที่เคยแพ้ ปราศจาก น้ําหอม ฉีดน้ําหอมลงบนเสื้อผ้าแทนการฉีด โดยตรงบนผิวหนัง เลือกใช้เครื่องสําอางที่มีส่วน ประกอบจํานวนไม่มาก และทดสอบการใช้เครื่อง สําอางบนผิวบริเวณแคบๆ ก่อนที่จะใช้จริง 

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ