ที่มา: มูลนิธิหมอชาวบ้าน

อาหารทรงคุณค่า ภูมิปัญญาไทย “ไข่มดแดง” ชาวบ้านมักจะออกหาแหย่รังมดแดงตามต้นไม้ใหญ่เล็กบริเวณหัวไร่ปลายนา เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่เริ่มจะหาดูได้ยากขึ้น ไข่มดแดงถือเป็นอาหารชั้นสูงและหากินได้ยาก ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ แม้แต่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังรณรงค์ให้กิน ไข่มดแดง ซึ่งมีโปรตีนสูง ให้ไขมันและแคลอรีน้อยกว่าไข่ไก่ รวมทั้งเมื่อเทียบในปริมาณเดียวกันไข่มดแดงจะให้ธาตุเหล็กสูงกว่าไข่ไก่ สำหรับรสชาติของไข่มดแดงนั้น มีรสเปรี้ยวสามารถใช้แทนมะนาว หรือน้ำส้มสายชูได้ เมนูพื้นบ้านของไข่มดแดง เช่น ก้อย ยำ ห่อหมก แกง ต้มยำปลาช่อน ไข่เจียวไข่มดแดง ฯลฯ

DR01

 

เรื่องน่าสนใจ