ที่มา: voicetv

ผอ.สำนักคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร แนะไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ หลังสำนักอนามัย กทม. ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในแซลมอนซาชิมิ ของร้านซูชิชื่อดังย่านพระราม 3

01

นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะกุล ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า หลังจากสำนักอนามัย กทม. ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย วิบริโอ คอราลี ในแซลมอนซาซิมิ ของร้านซูชิชื่อดังย่านพระราม 3 ทำให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เก็บตัวอย่างเนื้อปลาแซลมอนนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อปี 2555-2558 มาตรวจสอบเพื่อหาโลหะหนัก 3 ชนิด พบการปนเปื้อนปริมาณต่ำ ไม่เกินประกาศของกระทรวงสาธาณสุขกำหนด จึงถือว่าเนื้อปลาแซลมอนนำเข้าจากต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย และจากการเก็บตัวอย่างในเนื้อปลาแซลมอน ยังตรวจพบจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ 5 ชนิด และพยาธิตัวกลม ใน 37 ตัวอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสุขลักษณะการผลิตที่ไม่ดี

พร้อมแนะนำไม่ให้รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เพราะมีโอกาสได้รับเชื้อโรค และพยาธิ แต่ถ้าอยากรับประทานอาหารญี่ปุ่น ขอให้เลือกซื้อในร้านที่มีสุขลักษณะการผลิตที่ดี ไม่เป็นพาหะของโรคติดต่อบางชนิด และของสดที่เอามาทำซาซิมิ ต้องเป็นซาซิมิมีเกรด เพราะมีความแตกต่างจากของสดทั่วไป


เรื่องน่าสนใจ