10882114_837403582977232_2540894222468114618_n

ข้อมูลชี้แจงฉบับที่ 5
กรณีเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซีย QZ 8501
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 (10:30 เวลามาตรฐานท้องถิ่น, GTM+7)

สุราบายา, 29 ธันวาคม 2557 – สายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซียได้รับการยืนยันจากหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (National Search and Rescue Agency Republic of Indonesia หรือ BASARNAS) ว่าการภารกิจค้นหาและกู้ภัยนานาชาติ จากประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย จะร่วมกันระดมกำลังเพื่อค้นหาเที่ยวบิน QZ 8501 โดยภารกิจในสุราบายาได้กลับมาเริ่มต้นการค้นหาอีกครั้งเมื่อเช้าวันนี้ในเวลา 06:00 เวลามาตรฐานท้องถิ่น, GTM+7)

สายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซียให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการดูแลครอบครัวและญาติของผู้โดยสารและลูกเรือ โดยนายซูนุ วิยาโมโก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซีย ยังคงประจำอยู่ที่ศูนย์ประสานงานครอบครัวและญาติในสุราบายาเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ทางสายการบินได้รายงานความคืบหน้าให้กับครอบครัวผู้โดยสารและลูกเรือทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยให้ความดูแลด้านการฟื้นฟูจิตใจ รวมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จากทางสายการบินเพื่อให้ความดูแลครอบครัวของผู้โดยสารและลูกเรือที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์เช่นเดียวกัน

สายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซียยังได้จัดเตรียมหมายเลขฉุกเฉินสำหรับครอบครัวและญาติของผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อมูลที่หมายเลข +6221-29270811 สำหรับในสุราบายา สามารถติดต่อได้ที่ 031-8690855 หรือ 031-2986790

ทันทีที่แอร์เอเชียอินโดนีเซียมีข้อมูลเพิ่มเติม เราจะแจ้งให้ทราบโดยทันที เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อผู้โดยสารบนเที่ยวบิน QZ8501

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ: เราขอสงวนเบอร์สายด่วนแอร์เอเชียฉุกเฉินไว้สำหรับเฉพาะให้ครอบครัวและญาติของผู้โดยสารบนเที่ยวบินนี้เท่านั้น

 

ที่มา : AirAsiaFanpage

ป้ายกำกับ:

เรื่องน่าสนใจ