Biomarker นวัตกรรมที่เหมือนกับแสงส่องทาง เพื่อให้ตรวจพบมะเร็งได้เร็วขึ้น เพราะเรื่องราวความร้ายกาจ และน่ากลัวของโรคมะเร็งถูกพูดถึงไม่เว้นแต่ละวัน ส่งผลให้มีการคิดค้นแนวทางการดูแลรักษาขึ้นมาต่อสู้กับโรคมะเร็ง ซึ่งแนวทางหนึ่งคือ การเน้นความจําเพาะเจาะจงที่เรียกว่า ไบโอมาร์เกอร์ (Biomarker)

 

Biomarker
ภาพจาก medium.com

 

Biomarker นวัตกรรมที่ช่วยให้ตรวจพบมะเร็งได้เร็วขึ้น

ไบโอมาร์เกอร์ มาจากคําว่า ไบโอ หมายถึงชีวภาพ และคําว่า มาร์เกอร์ คือ ดัชนีบ่งชี้ เป็นการตรวจสารในร่างกายคนไม่ว่า จะเป็นเลือด ชิ้นเนื้อ หรือดีเอ็นเอ เพื่อนํามาตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกาย ทําให้สามารถตรวจหายีนบ่งชี้สําหรับการรักษาอย่างเฉพาะเจาะจง เรียกง่ายๆ ว่า ไบโอมาร์เกอร์เหมือนเงาที่ทําให้เราแกะรอยมะเร็งได้นั่นเอง

ข้อบ่งชี้สําคัญๆ ในการประจัญบานกับมะเร็ง ด้วยวิธีการทําไบโอมาร์เกอร์ แบ่งเป็น 4 ข้อบ่งชี้ด้วยกันคือ


การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
สถานการณ์ของประเทศไทยพบว่า ในทุก 12 คน จะมี 1 คนมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือซี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมะเร็งตับ โรคที่ คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ 1 ดังนั้น การตรวจคัดกรองจะเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจสุขภาพ หากอยากรู้ว่ามีเซลล์มะเร็งซ่อนอยู่ในตัวเราไหม ปัจจุบันสามารถตรวจเลือดได้ คนไข้บางรายไม่สามารถผ่าตัดตับได้ เพราะเลือดจะออกมาก แต่การตรวจหาด้วยไบโอมาร์เกอร์ เพียงพบว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี อาจเอกซ์เรย์เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งตับได้แล้ว

 

Biomarker
ภาพจาก genengnews.com

 

การพยากรณ์โรคไบโอมาร์เกอร์
สามารถนํามาใช้ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น คือสามารถประเมินความรุนแรงของโรคว่ามากน้อยแค่ไหน ประเมินเรื่องการตอบสนอง ของการรักษา เป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้แพทย์เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย และทําการวางแผนในการรักษา ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจในการคาดคะเนกับผลการรักษาล่วงหน้าได้

เลือกวิธีการรักษา
โบโอมาร์กเกอร์ คือการแพทย์เฉพาะบุคคล มีความจําเพาะเจาะจง ทําให้สามารถเลือกยาให้ตรงกับเป้าหมาย ใช้วิธีที่มีพิษน้อย ไม่มีผลข้างเคียงมากเหมือนยาเคมีบําบัดได้ ตรวจดัชนีชีวภาพในเลือดว่า คนไข้มีโอกาสแพ้ยาหรือไม่ เช่น กรณีคนไข้เป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่ จะมียารักษาเคมีบําบัด ถ้าคนไข้แพ้ จะถ่ายไม่หยุดและช็อกตายได้ หรือการใช้ภูมิคุ้มกันบําบัดเพื่อเพิ่มคุ้มภูมิคุ้มกันให้เป็นหน่วยรบพิเศษ สามารถต่อสู้กับมะเร็งได้อย่างจําเพาะเจาะจง จึงเกิดประโยชน์ในการรักษาสูง

การติดตามโรค
มะเร็งหลายชนิดมีไบโอมาร์เกอร์ ซึ่งสามารถที่จะติดตามคนไข้ว่าค่ามะเร็งสูงขึ้นหรือไม่ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งลําไส้ มะเร็งเต้านม เป็นการติดตามคนไข้เพื่อวินิจฉัยว่ามะเร็งกลับมาเป็นหรือไม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาล

………………………………………………………………

ถือว่าไบโอมาร์เกอร์ เป็นนวัตกรรมที่เหมือนกับแสงส่องทางเพื่อให้ตรวจพบมะเร็งได้เร็วขึ้น ทําการรักษาอย่างจําเพาะเจาะจงตรงจุด เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งหายขาด หรือช่วยต่อชีวิตให้ยาวนานขึ้นได้

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

 

 

เรื่องน่าสนใจ