หน้าเรียวเล็กได้ โดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม ด้วยศาสตร์การฝังเข็ม

ปรับรูปหน้าให้เรียวสมส่วน โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื..

สุ่มเก็บตัวอย่าง “ซาซิมิ” ในไทย ยืนยันปลอดภัยห่างไกลเชื้อก่อโรคร้าย

วัฒนธรรมการกิน และอาหารต่างชาติ เข้ามามีบทบาทต่ออาหารกา..

เรื่องน่าสนใจ