เผยโฉม! มนุษย์ไร้หัวใจรายแรกของโลก

นวัตกรรมทางการแพทย์แบบใหม่ ใช้เครื่องมือทางการแพทย์แทนห..

เรื่องน่าสนใจ