'

แอร์เอเชียแก้ไขข้อมูลสัญชาติผู้โดยสารเที่ยวบิน QZ8501

แอร์เอเชียออกแถลงการณ์ฉ.3 แจ้งแก้ไขข้อมูลสัญชาติผู้โดยส..

เรื่องน่าสนใจ