ชาวฝรั่งเศสในไทยนำดอกไม้ไปวางหน้าสถานฑูต ไว้อาลัยเหตุการณ์ความรุนแรงในปารีส

ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนำดอกไม้ไปวางหน้าสถาน..

เรื่องน่าสนใจ