เผยเรื่องซาบซึ้ง แม่หลวงของแผ่นดิน ! “ไปบอกเจ้าหนี้นะคะ ว่าพระราชินีจะใช้หนี้ให้”

ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีนั้น เปรียบ..

เรื่องน่าสนใจ