“Face off” การศัลยกรรมเปลี่ยนหน้า ไม่ได้นำมาใช้เพื่อความงาม!!

กลายเป็นประเด็นร้อนสำหรับศัพท์คำว่า “เฟซ ออฟ” หรือ Face..

แนะตรวจสอบแพทย์ก่อนตัดสินใจศัลยกรรม จากเว็บไซต์แพทยสภา

รองเลขาธิการแพทยสภา แนะวิธีตรวจสอบแพทย์ก่อนตัดสินใจเสริ..

เรื่องน่าสนใจ