รวมคลินิกทั้งหมด

กรุงเทพมหานคร, เขตห้วยขวาง

,

Kamol Hospital

กรุงเทพมหานคร, เขตวังทองหลาง