คลินิกศัลยกรรม

กรุงเทพมหานคร, เขตยานนาวา

,

กรุงเทพมหานคร, เขตจตุจักร

,

กรุงเทพมหานคร, เขตหลักสี่

,

กรุงเทพมหานคร, เขตคลองเตย

,

กรุงเทพมหานคร, เขตดินแดง

,

กรุงเทพมหานคร, เขตบางเขน

,

กรุงเทพมหานคร, เขตวัฒนา

,

กรุงเทพมหานคร, เขตพญาไท

,

กรุงเทพมหานคร, เขตดินแดง

,

กรุงเทพมหานคร, เขตวัฒนา

,

กรุงเทพมหานคร, เขตวัฒนา

,

กรุงเทพมหานคร, เขตบางรัก

,

กรุงเทพมหานคร, เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร, เขตคันนายาว

,

กรุงเทพมหานคร, เขตคลองเตย

,

กรุงเทพมหานคร, เขตวัฒนา

,

กรุงเทพมหานคร, เขตห้วยขวาง

,

กรุงเทพมหานคร, เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร, เขตพระนคร

,

กรุงเทพมหานคร, เขตบางรัก

,

กรุงเทพมหานคร, เขตคลองเตย

,

กรุงเทพมหานคร, เขตวัฒนา

,

กรุงเทพมหานคร, เขตวัฒนา

,

กรุงเทพมหานคร, เขตดินแดง

,

กรุงเทพมหานคร, เขตห้วยขวาง

,

กรุงเทพมหานคร, เขตวังทองหลาง

,