มาร์คว่าอ่านแล้ว

คุณแน่ใจนะว่าจะบันทึกว่าอ่านแล้วทุกฟอรั่ม ?