Essay คืออะไร เขียน Essay อย่างไรให้ดี

Vertex

สมาชิกโดดเด่น
สมัครเมื่อ
19 มิถุนายน 2020
โพสต์
192

เขียน essay ได้แบบง่าย ๆ สามารถทำผ่าน 4 ขั้นตอนด้านล่างที่จะช่วยให้คุณเขียนได้อย่างมือโปรและสามารถเขียนภาษาอังกฤษเสร็จในระยะเวลาอันสั้น

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Essay หรือ การเขียน Essay กันบ่อย เคยสงสัยกันไหมว่า Essay คืออะไร วันนี้ Speak Up Thailand จะมาไขคำตอบของ Essay กันว่าคืออะไร มีโครงสร้างอย่างไร และมีหลักการเขียน essay อย่างไรบ้าง หากสงสัยแล้ว มาอ่านกันเลย

1.) Essay คือ เขียนภาษาอังกฤษแบบเรียงความหรือบทความ ซึ่งเขียน essay นั้นมีหลากหลายประเภท เช่น การอธิบาย การเขียนรายงานและแบบการเปรียบเทียบ เป็นต้น หากผู้อ่านต้องการฝึกเขียนภาษาอังกฤษ (essay) ให้ดีจะต้องอาศัยการเขียนตามโครงสร้าง ดังต่อไปนี้

2.) หลักการเขียน essay

เขียน essay ได้แบบง่าย ๆ สามารถทำผ่าน 4 ขั้นตอนด้านล่างที่จะช่วยให้คุณเขียนได้อย่างมือโปรและสามารถเขียนภาษาอังกฤษเสร็จในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่

1. Planning เมื่อเรารู้แล้วว่าต้องฝึกเขียนภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่องไหน ขั้นตอนแรกจะต้องวางแผนการเขียน essay ก่อน เช่น การจัดวางระบบความคิด กรอบของเนื้อหาว่าจะเขียนในเรื่องของอะไรบ้าง และจะเขียนถึงว่าอย่างไร ซึ่งการเขียนทั้งหมดนี้จะต้องไปด้วยกันได้และต้องมีความสอดคล้องกัน

2. Drafting นำเนื้อหาที่เราได้วางแผนไว้ในข้อที่ 1 มาทำการร่างเนื้อหาคร่าว ๆ ก่อน โดยในขั้นตอนนี้ควรที่จะวางลำดับการเขียนด้วยว่าตรงไหนจะเริ่มต้นและตรงไหนควรวางเป็นจุดสรุป เพื่อให้เนื้อหาน่าติดตาม ไม่ข้ามเรื่องจนเกินไป

3. Writing ขั้นตอนนี้คือการขั้นตอนลงมือเขียนภาษาอังกฤษ โดยผู้เขียนจะต้องนำเนื้อหาจากสองข้อด้านบนมาใช้งาน

4. Editing ขั้นตอนแห่งการตรวจสอบ โดยผู้เขียนจะต้องตรวจสอบเนื้อหาที่ฝึกเขียนภาษาอังกฤษอย่างถี่ถ้วนว่ามีจุดไหนที่อยากแก้ไขหรือไม่ หรือต้องการเพิ่มเนื้อหาตรงไหนหรือเปล่า เพื่อพัฒนางานเขียน essay ให้สมบูรณ์มากที่สุด

3.) โครงสร้างการเขียน essay

หลังจากที่เรารู้แล้วว่า essay คืออะไรและมีหลักการเขียน essay อย่างไรบ้างแล้ว ก็จำเป็นต้องรู้โครงสร้างการเขียนที่ดีด้วย ดังนี้

1. Introduction ส่วนนี้จะเป็นส่วนแรกของการเขียน Essay โดยการเขียน Introduction ที่ดีควรจะเปิดเนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านสนใจและอยากจะอ่านงานเขียนของเราจนจบ ทั้งนี้ในตอนท้ายของ Introduction จะต้องมี Thesis Statement เพื่อบอกแก่ผู้อ่านว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไร ซึ่งจริง ๆ แล้ว มันคือ Main Idea นั่นเอง

2. Body ส่วนนี้คือย่อหน้าถัดไปของการเขียน essay โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะต้องสนับสนุน Thesis Statement ของเรา หลังจากนั้นจึงต้องเขียนเหตุผลสนับสนุนอยู่ 2 – 3 ข้อเสมอเพื่อให้งานเขียนสมบูรณ์

A. Supporting Idea 1 : เหตุผลสนับสนุนข้อที่ 1 จะเริ่มต้นเขียนจากประโยคสรุปใจความสำคัญ (Topic Sentence) แล้วจึงอธิบายเหตุผลที่สนับสนุน ซึ่งอาจจะมีการยกตัวอย่างประกอบเหตุผลด้วยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้น

B. Supporting Idea 2 : เหตุผลในข้อนี้ให้ทำเหมือนขั้นตอนด้านบน (Supporting Idea 2)

C. Supporting Idea 3 : เหตุผลข้อสุดท้ายให้เขียนเหมือนวิธีการสองข้อด้านบน ทังนี้เหตุผลทั้งสามข้อจะต้อไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นพ้องต้องกับเรา

3. Conclusion ส่วนนี้เป็นย่อหน้าสุดท้ายของการเขียนสรุปสิ่งที่กล่าวมาด้านบนทั้งหมด ซึ่งควรที่จะเน้นย้ำ Thesis Statement หรือ Main Idea ให้เกิดความชัดเจนว่ากำลังเขียนเรื่องอะไรอยู่ ทั้งนี้ อย่าลืมทิ้งท้ายเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจในตอนจบ

ทั้งนี้ เขียนภาษาอังกฤษให้ดีได้ จำเป็นต้องอาศัยหลากหลายปัจจัย ทั้งการใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย การใช้คำเชื่อมที่เหมาะสม และการใช้หลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องอีกด้วย นอกจากนี้การจะเขียน essay ให้ดีจำเป็นต้องฝึกเขียนภาษาอังกฤษบ่อย ๆ เพื่อให้ทักษะการเล่าเรื่องของเรานั้นดูสละสลวยและสนุกสนานน่าติดตามอีกด้วย

จบไปแล้ว กับการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเขียน essay ทั้ง essay คืออะไร หลักการเขียน essay และโครงสร้างที่จะช่วยให้งานเขียนดีขึ้น ดังนั้น เมื่ออ่านจบแล้ว ก็อย่าลืมฝึกเขียนภาษาอังกฤษกันเยอะ ๆ เพื่อที่จะได้พัฒนางานเขียนของตนเองให้ดีขึ้น

Cr. https://speakup.ac.th/blog-how-to-write-essay/
 

saracron

สมาชิกใหม่
สมัครเมื่อ
20 เมษายน 2023
โพสต์
3
Understanding the structure and principles of essay writing is essential for academic success, especially when it comes to English assignments. If you ever need assistance with your English assignments, consider seeking 'English Assignment Help' services. They can provide valuable guidance and support to help you improve your writing skills and excel in your studies. Keep practicing and honing your English writing, and you'll see remarkable progress in no time!
 
ด้านบน ด้านล่าง