ที่มา: Matichon Online

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือนาซาแถลงว่า นักบินอวกาศพบดวงดาวที่มีขนาดเท่าโลก 7 ดวงโคจรอยู่ในห้วงอวกาศห่างจากโลกราว 40 ปีแสง ซึ่งมีเงื่อนไขที่เหมาะสมที่จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ทั้งนี้การค้นพบดาวต่างๆ นอกเหนือระบบสุริยจักรวาลเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวที่มีคุณสมบัติหลายอย่างใกล้เคียงกับโลก และยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีน้ำอยู่บนพื้นผิวซึ่งจะเกื้อหนุนให้มีสิ่งมีชีวิต 

ทั้งนี้นาซาระบุว่าถือเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบ”เอ็กโซแพลเน็ท” หรือดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยที่โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ของตัวเองซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติหลายประการที่ใกล้เคียงกับโลกพร้อมกันหลายดวง โดยดาวทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันและยังมีดวงดาวอยู่ใกล้ๆ ซึ่งทำให้นึกถึงดาวบริวารหลายดวงที่โคจรอยู่รอบดาวพฤหัส

นักวิทยาศาสตร์เรียกระบบการโคจรของเอ็กโซแพลเน็ทเหล่านี้ว่า”แทรปปิส์-1″ซึ่งดวงดาว 3 ดวงในกลุ่มดาวนี้มีเงื่อนไขที่ตรงกับความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิต ขณะที่ขั้นตอนการสำรวจขั้นต่อไปจะมุ่งเน้นไปที่การหาก๊าซต่างๆ อาทิ ออกซิเจนและมีเทนบนพื้นผิวของดวงดาวซึ่งจะเป็นหลักฐานที่สามารถบ่งชี้ได้มากขึ้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่พื้นผิวของดาวเหล่านี้บ้าง

เรื่องน่าสนใจ