SO KOOL ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมสำหรับผู้ชายจับมือ Blued ออกสินค้า Limited Edition รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายมอบให้มูลนิธิ กระท่อมพระสิริ 

SO KOOL ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมสำหรับผู้ชายจับมือ Blued จัดงานเปิดตัวสินค้า SO KOOL + Blued Limited Edition ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายในแพ็คเกจจิ้งรุ่นพิเศษที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้มีการเปิดตัวสินค้า และได้มีแขกกิติมศักดิ์เข้าร่วมงานกันอย่างมากมายเลยทีเดียว 

SO KOOL ผลิตภัณฑ์

บริษัท พี-แวลู ดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชาย SO KOOL (โซคูล) จับมือร่วมกับ Blued (บลูดี) แอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์สำหรับชาวเกย์ ที่มีผู้ใช้งานสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งของโลก จัดทำ SO KOOL + Blued Limited Edition ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายในแพ็คเกจจิ้งใหม่เป็นรุ่นพิเศษ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการยอมรับในความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย พร้อมทำแคมเปญช่วยเหลือสังคม นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย มอบให้กับมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือคนยากจน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และคนไร้บ้าน ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ 

ความพิเศษของ SO KOOL + Blued Limited Edition อยู่ที่แพ็คเกจจิ้งใหม่ เป็นสีฟ้าสดใสทั้งกล่อง พร้อมสติ๊กเกอร์ความร่วมมือ SO KOOL + Blued ที่ด้านหน้า และที่สำคัญที่ด้านหลังกล่องยังมีโลโก้สีรุ้ง อันเป็นสัญลักษณ์สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ (LGBT) เพื่อเป็นอีกเสียงในการแสดงความยอมรับในความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย


สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากการเล็งเห็นถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ระหว่าง บริษัท พี-แวลูดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชาย SO KOOL ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายแบรนด์แรกๆ ในตลาดเมืองไทย และ Blued แอพพลิเคชั่นสังคอมออนไลน์สำหรับชาวเกย์ ซึ่งมีผู้ใช้งานเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีผู้ใช้งานชาวไทยมากกว่า 1 ล้านคน โดยที่ผ่านมา Blued ได้สร้างสรรค์แคมเปญการตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นเดียวกับในครั้งนี้ ที่ Blued จะนำผลิตภัณฑ์ So kool + Blued Limited Edition ไปจัดจำหน่ายทางแอพพลิเคชั่น พร้อมกับการจัดจำหน่ายในช่องทางจัดจำหน่ายตามห้างร้านต่างๆ 

ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่ง (10%) จากการจำหน่าย So kool + Blued Limited Edition ยังนำไปมอบให้กับมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือคนยากคน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และคนไร้บ้าน ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ ถือเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆ คืนกลับให้สังคมอีกด้วย 

ป้ายกำกับ: |

เรื่องน่าสนใจ