สถาบันบำราศฯ ยุบวอร์ด “ผู้ป่วยเอดส์” รักษารวมคนปกติ ลดตีตราจากสังคม

พญ.จริยา แสงสัจจา ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุ..

เรื่องน่าสนใจ