“โอ๊ต-ปราโมทย์” โพสต์เปรยให้ถอนตัวจากโปรเจคท์ “คนหล่อขอทำดี” ของสุดสัปดาห์ก็ได้ หลังโดนเพจดังโพสต์วิจารณ์แรงเชิงเหยียด

โอ๊ต-ปราโมทย” โพสต์เปรยให้ถอนตัวจากโปรเจคท์ “คนหล่อขอทำดี” ของนิตยสารสุดสัปดาห์ก็ได้ หลังโดนเพจดังโพสต์วิจารณ์แรงเชิงเหยียด

เรื่องน่าสนใจ