อ่วม! อธิบดีกระทรวงการคลังจ่อเอาผิด “หนุ่มโพสต์อวดความจน” ส่งเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบภาษี-ดำเนินคดีอาญา-แจ้งข้อมูลเท็จ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการ..

in ไม่มีหมวดหมู่ 30 ตุลาคม 2017

เรื่องน่าสนใจ