พบทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ใน จันทบุรี เนื้อเหนียว หวานปนขมคล้ายกับทุเรียนกวน

พบทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ที่มีเนื้อข้างในเหนียวคล้ายทุเรีย..

เรื่องน่าสนใจ