ปวดคอ-ปวดไหล่-ปวดหลัง จาก “ออฟฟิศ ซินโดรม” แก้ได้ด้วยด้วย “โยคะเก้าอี้”

โรคออฟฟิศ ซินโดรม พบได้บ่อยในคนวัยทำงาน ที่นั่งทำงานตลอ..

เรื่องน่าสนใจ