สาธารณสุขเผย ไทยมี “ผู้ป่วยทางจิต” เพิ่มมากกว่า1.5 ล้านรายต่อปี

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้ง..

เรื่องน่าสนใจ