“แบทแมน” แจง ไม่ได้โดนตำรวจปรับ แค่เรียกสอบประวัติและถ่ายรูปคู่เท่านั้น

หลังจากที่โดดเด่นได้นำเสนอข่าว “แบทแมน” สิ้นลาย โดนตำรว..

เรื่องน่าสนใจ