Biomarker

Biomarker นวัตกรรมที่เหมือนกับแสงส่องทาง เพื่อให้ตรวจพบ “มะเร็ง” ได้เร็วขึ้น มาทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งนี้กันดีกว่า

Biomarker นวัตกรรมที่เหมือนกับแสงส่องทาง เพื่อให้ตรวจพบ “มะเร็ง” ได้เร็วขึ้น มาทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งนี้กันดีกว่า

เรื่องน่าสนใจ