ไทรอยด์เป็นพิษ..รู้ตัวก่อน ป้องกันได้ง่ายกว่า

เนื้อหาโดย Dodeden.com ร่างกายคนเราเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการการหล่อลื่น ถ้าน้ำมันหล่อลื่นดี ร่างกายก็จะทํางานได้ดี ต่อมไทรอยด์ก็เช่นเดียวกัน เพราะต่อมไทรอยด์มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งควบคุมระบบการทํางานของร่างกายให้มีประสิทธิภ..

เรื่องน่าสนใจ