BLACKPINK

“BLACKPINK” ปังแรง! คอนเสิร์ตใหญ่ในประเทศไทย 2 วัน เปิดขายบัตรไม่กี่นาทีหมดเกลี้ยง ทางค่ายประกาศเพิ่มวันเปิดแสดงวันที่ 3 แล้ว!

“BLACKPINK” ปังแรง! คอนเสิร์ตใหญ่ในประเทศไทย 2 วัน เปิดขายบัตรไม่กี่นาทีหมดเกลี้ยง ทางค่ายประกาศเพิ่มวันเปิดแสดงวันที่ 3 แล้ว!

เรื่องน่าสนใจ