“GMM Bravo” ภูมิใจซีรีส์ “Bangkok รัก Stories ตอน เรื่องที่ขอจากฟ้า” ได้เข้าชิง 3 รางวัลในงานใหญ่ “Asian Television Awards 2019”

“GMM Bravo” ภูมิใจซีรีส์ “Bangkok รัก Stories ตอน เรื่องที่ขอจากฟ้า” ได้เข้าชิง 3 รางวัลในงานใหญ่ “Asian Television Awards 2019”

เรื่องน่าสนใจ