“Disney” ประกาศ “Mulan” เวอร์ชั่นคนแสดง ตัวละคร “Mushu” จะไม่ใช่มังกร-ในหนังนักแสดงจะไม่ร้องเพลงเหมือนการ์ตูนต้นฉบับ

“Disney” ประกาศ “Mulan” เวอร์ชั่นคนแสดง ตัวละคร “Mushu” จะไม่ใช่มังกร-ในหนังนักแสดงจะไม่ร้องเพลงเหมือนการ์ตูนต้นฉบับ

เรื่องน่าสนใจ