“Spectrosynthesis II” นิทรรศการรวมงานศิลปะร่วมสมัย LGBTQ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เริ่มแล้วที่ BACC วันนี้ถึง 1 มีนาคม 2563

“Spectrosynthesis II” นิทรรศการรวมงานศิลปะร่วมสมัย LGBTQ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เริ่มแล้วที่ BACC วันนี้ถึง 1 มีนาคม 2563

in วาไรตี้ / ไลฟ์สไตล์ 29 พฤศจิกายน 2019

เรื่องน่าสนใจ