VENEERS เทคโนโลยีการเคลือบผิวฟัน THE DIGITAL SMILE DESIGN CONCEPT (DSD) นวัตกรรมเพื่อรอยยิ้มที่สวยงามและดูดีเป็นธรรมชาติ 

  • ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ Digital Smile Design
  • เทคนิคใหม่ไม่สูญเสียผิวหน้าฟัน
  • รูปทรงและผิวสัมผัสบาง สวยงามเป็นธรรมชาติ 

วีเนียร์ (VENEERS)
การทำวิเนียร์ คือการเคลือบผิวฟัน เพื่อแก้ปัญหาความบกพร่องของรูปร่างและสีฟันที่ไม่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฟันแตก ฟันปิ่น ฟันห่าง หรือ ฟันที่ไม่เข้ารูป ฟันเหลือง สีของฟันไม่สวยงาม ซึ่งส่งผลต่อบุคลิกภาพ และรอยยิ้ม เทคโนโลยีการเคลือบผิวฟันวีเนียร์(veneer) ที่ Apex Smile Studio ช่วยแก้ปัญหาความบกพร่องของฟันได้อย่างง่ายๆ ใช้เวลาไม่มาก และไม่ต้องสูญเสียผิวฟันมาก วัสดุเคลือบผิวฟันมีขนาดบาง แต่แข็งแกร่งทนทานเมื่อเคลือบติดกับผิวฟันเดิม มีสีเหมือนฟันธรรมชาติ สามารถสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม ด้วยฟันที่ขาวสะอาดเรียบเสมอกัน เงางาม ดูเป็นธรรมชาติ

MINIMALLY-INVASIVE
อ่อนโยน ไม่ทำลายผิวฟัน
นวัตกรรมทันตกรรม วีเนียร์ล่าสุด ที่เอเพ็กซ์ สไมล์ สตูดิโอ เป็นการรักษาฟันที่มีความอ่อนโยน มีผลกระทบต่อผิวหน้าฟันเดิมน้อยมาก ด้วยเทคนิคใหม่ที่สูญเสียผิวหน้าฟันน้อยที่สุด เพียงประมาณ 0.2-0.5 มม.เท่านั้น และหากผู้เข้ารับการรักษามีขนาดฟันเดิมที่เล็กมาก หรือต้องการขนาดและรูปทรงของฟันที่ใหญ่ ก็สามารถพิจารณาเคลือบผิวฟันเดิมโดยไม่ต้องสูญเสียผิวหน้าฟันเลยโดยเลือกใช้วีเนียร์ แบบ no-prep veneers ผู้เข้ารับการรักษาจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียผิวหน้าฟัน เมื่อเลือกทำวีเนียร์กับ Apex Dental Smile Studio


NATURAL SHAPE AND TEXTURE
สวยงามเป็นธรรมชาติทั้งรูปทรงและผิวสัมผัส

การออกแบบ ซ่อมแซมรูปร่างและสีฟันของวีเนียร์ ที่ Apex Smile Studio ใช้แนวคิดใหม่ที่เรียกว่า Digital Smile Design ซึ่งมีความละเอียดแม่นยำ และสามารถออกแบบรอยยิ้มได้ตามความต้องการของผู้เข้ารับการรักษาแต่ละคน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความสวยงามและความดูดีเป็นธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์ระดับช่างฝีมือขั้นสูง จากห้องปฏิบัติการของ Apex Dental Smile Studio

DIGITAL SMILE DESIGN (DSD)
DSD เป็นเทคโนโลยีในการออกแบบรอยยิ้มให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายวีดีโอและข้อมูลเกี่ยวกับการยิ้ม ของผู้เข้ารับการรักษาแต่ละคน และนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลเพื่อออกแบบรอยยิ้มที่เหมาะสมสอดคล้องกับบุคลิก รูปหน้า รูปริมฝีปาก ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตัว

ข้อดีในการออกแบบรอยยิ้มด้วยระบบดิจิตอล หรือ DSD นี้
จะให้ความสำคัญกับขั้นตอนการทำแบบจำลองเพื่อทำให้เห็นแบบพิมพ์เขียวของรอยยิ้ม ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถเห็นรอยยิ้มในอนาคตของตัวเองได้ก่อนเริ่มต้นการรักษา

ที่ Apex Dental Smile Studio  เรามีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมประดิษฐ์ (การบูรณะฟันและใส่ฟันเพื่อความสวยงาม) American Board of Prosthodontics เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางVeneers ที่มีชื่อเสียงในอันดับต้นๆ และเป็นทันตแพทย์เพียงรายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับ DSD Master Certified อย่างเป็นทางการ

เรื่องน่าสนใจ