ที่มา: creativemove

นี่เป็นพื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ มันเคยเป็นที่ตั้งของโรงเผาขยะเก่าใน เมืองเซาเปาโล (São Paulo) ในประเทศบราซิล แต่ด้วยความที่พื้นที่แห่งนี้มีต้นไม้ใหญ่อยู่มาก ทางเมืองจึงมีโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่ไร้ประโยชน์และสร้างมลภาวะให้กับเมืองแห่งนี้ให้กลายเป็นสวนสาธารณะ Victor Civita Plaza 

1292946861-adriana-levisky-victor-civita-plaza-007-600x399

 

Levisky Arquitetos Associados รับหน้าที่ออกแบบและวางผังพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ ต้นไม้เดิมได้รับการเก็บรักษาไว้ทุกต้น เพื่อช่วยสร้างความร่มรื่นให้กับสวนแห่งนี้ ผู้ออกแบบพยายามหลีกเลี่ยงที่จะปรับระดับพื้นดินเดิมให้มากที่สุด จึงเลือกวิธีแก้ปัญหาโดยการทำโครงสร้างเหล็กซึ่งยกลอยจากพื้นประมาณ 3 ฟุต สำหรับใช้เป็นทางเดินและพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ทั้งเวที ลานกิจกรรม ที่นั่ง และหลังคาเวที ทั้งหมดถูกตกแต่งพื้นผิวด้วยไม้เหลือใช้ ซึ่งถูกใช้งานแล้ว ตัวอาคารโรงเตาเผาขยะเดิมได้รับการอนุรักษ์ไว้ ให้อยู่ในสภาพเดิมพร้อมกับปรับเปลี่ยนการใช้งานภายในให้เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่เคยไร้ประโยชน์แห่งนี้

1292946782-adriana-levisky-victor-civita-plaza-001-600x399

1292946801-adriana-levisky-victor-civita-plaza-002-600x399

1292946851-adriana-levisky-victor-civita-plaza-006-600x399

สวนแห่งนี้ยังมีการคำนึงถึงความยั่งยืนในการออกแบบ มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหลังคาเวทีการแสดง เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในสวนแห่งนี้ รวมทั้งยังมีระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช ซึ่งหลังจากสร้างเสร็จสมบูรณ์ สวนสาธารณะ Victor Civita Plaza ได้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ของคนในละแวกชุมชนแห่งนี้ ซึ่งแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ก็สามารถตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตของชาวเมืองได้อย่างครบครัน

1292946836-adriana-levisky-victor-civita-plaza-005-600x394

1292946871-adriana-levisky-victor-civita-plaza-008-600x399

1292946884-adriana-levisky-victor-civita-plaza-009-600x399

1292946897-adriana-levisky-victor-civita-plaza-010-600x421

เรื่องน่าสนใจ