Rhodium solution,ซีโร่ โรเดียม,น้ำยาชุบชีโร่,Zero Rhodium,Rhodium plating solution, Jewelry Rhodium, Equipment (เครื่องจักร) และ Enamel colors (งานลงย

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392
ซีโร่ โรเดียม, น้ำยาชุบ ชีโร่
บ.อินเทลลิเคม มีสินค้าด้านงานชุบครบวงจร อาทิ เช่น โรเดียม
น้ำยาเงิน, น้ำยาทอง, พาลาเดียม, ผงล้างไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากน้ำยาชุบต่างๆ
แล้วทางบริษัทยังมีสีอินาเมล รวมทั้งมีบริการชุบและลงยาอินาเมล ราคาย่อมเยาด้วย
Tel : 02-635-6426 , 02-635-6433
Line: wezeroize, zerosolution
 

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392

mkpo

Junior Member
สมัครเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2014
โพสต์
28,392
ด้านบน ด้านล่าง