tt

สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและการป้องกันที่ดีที่สุด

babala

สมาชิกโดดเด่น
สมัครเมื่อ
16 กันยายน 2020
ข้อความโพสต์
131
heart25082021.jpg

การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในหัวใจหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ ทำให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหลอดเลือดสมองอุดตันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายสาเหตุที่จะส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะดังนี้

สาเหตุหลัก ๆ ของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

1.โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคผนังกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคความดันโลหิตสูง โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ

2.โรคประจำตัว ได้แก่ ไทรอยด์เป็นพิษ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคไตวายเรื้อรัง และโรคนอนกรนร่วมกับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ เป็นต้น

3.ยาแก้หวัดบางชนิดที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีน ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ

4.เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสม ได้แก่ ชา กาแฟ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง และแอลกอฮอล์

5.ยาเสพติดบางชนิดที่มีแอมเฟตามีนผสม

6.ยาลดน้ำหนัก ที่มีส่วนผสมของไซบูทรามีน

7.พันธุกรรม

ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่หลายวิธี แต่การป้องกันไม่ให้เกิดโรคเป็นวิธีที่ดีที่สุด คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ทำร้ายสุขภาพ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ก็จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะ

#หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 
ด้านบน Bottom