ผู้ชายเสี่ยงเสียชีวิตเพราะไหลตาย ควรรีบตรวจการนอนหลับ

Vertex

สมาชิกโดดเด่น
สมัครเมื่อ
19 มิถุนายน 2020
โพสต์
192


การไหลตาย แท้จริงแล้วนั้นมาจาก ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยไม่มีอาการผิดปกติ หรือส่งสัญญาณเตือนมาก่อน ซึ่งเป็นสาเหตุการนอนหลับแล้วเสียชีวิต ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว แต่เราก็สามารถทำsleeptest หรือ ตรวจการนอนหลับ สำหรับดูคุณภาพการนอนหลับของเราได้

จากนั้นจึงสามารถทำการรักษากับแพทย์เฉพาะทาง เพื่อลดความเสี่ยงและรักษาอาการนั้นๆ เพื่อป้องกันอันตรายถึงชีวิต จากปัญหาการนอนหลับในระยะยาว

ไหลตายคือ อะไร
การ ไหลตายคือ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยไม่มีอาการผิดปกติ หรือส่งสัญญาณเตือนมาก่อน เป็นสาเหตุการนอนหลับแล้วเสียชีวิตที่เกิดขึ้นได้ โดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว มักจะเกิดในผู้ชาย อายุ 20 – 50 ปี เกิดขึ้นได้แม้ในคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หรือเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำก็สามารถพบได้เช่นกัน

การไหลตายสาเหตุมาจากอะไร
สาเหตุการนอนหลับแล้วเสียชีวิต หรือไหลตายนั้น มาจาก ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ที่เกิดจากการที่หัวใจ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆของร่างกายได้ทัน เนื่องจากมีลิ่มเลือด หรือออกซิเจนไปอุดตัน เนื่องจากการนอนกรน หรือหยุดหายใจขณะหลับ จะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนเป็นช่วงๆ ทำให้ออกซิเจนไปอุดตันได้เช่นกัน

สาเหตุสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันรวมถึงการติดเชื้อและขาดเลือดไปยังหัวใจ ซึ่งสามารถเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น:

1. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease): หลอดเลือดหัวใจตีบ ทำให้การสูบฉีดเลือดของหัวใจ เพื่อส่งเลือดไปยังอวัยวะต่างๆนั้น สามารถทำให้เลือดไม่ได้ไหลผ่านหัวใจอย่างปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้

2. ความดันโลหิตสูง (Hypertension): การเป็นโรคความดันโลหิตสูงสามารถทำให้หัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้

3. ความผิดปกติในลำไส้เลื่อนในหัวใจ (Valvular heart disease): ความผิดปกติในลำไส้เลื่อนในหัวใจสามารถทำให้หัวใจทำงานไม่ได้ตามปกติและเกิดความล้มเหลวได้

4. โรคเบาหวาน (Diabetes): โรคเบาหวานสามารถทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มขึ้น มากกว่าคนปกติ

5. การสูบบุหรี่และการบริโภคแอลกอฮอล์: การบริโภคสารเสพติดและแอลกอฮอล์ สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว

6. การใช้ยาหรือสารเคมีที่สามารถทำให้เกิดความผิดปกติในหัวใจ เช่น ยาเสพติด ยาคีโม ยาลดน้ำหนัก เป็นต้น

นอกจากโรค หรือพฤติกรรมต่างๆที่กล่าวมากข้างต้นแล้ว “อาการนอนกรน” ก็สามารถทำให้อวัยวะอื่นๆของร่างกายขาดออกซิเจนเป็นช่วงๆได้เช่นกัน ในระยะยาวจะทำให้หลอดเลือดเสื่อมได้ และทำให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบ หรืออุดตัน อันเป็นที่มาของหลอดเลือดแตกได้ในที่สุด

ดังนั้น การนอนกรน หรือหยุดหายใจขณะหลับ ก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญของการไหลตายเช่นกัน การตรวจsleeptest หรือ ตรวจการนอนหลับ จึงเป็นวิธีที่ทำให้เราทราบถึงวิกฤตอันตรายของการนอนของเรานั่นเองไหลตาย เกิดได้แค่ในผู้ชาย จริงไหม
ถึงแม้การไหลตาย จะพบได้มากในผู้ชาย แต่ก็พบได้ในผู้หญิงได้เช่นกัน อันเนื่องมาจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน และการนอนกรน เพราะฉะนั้นแล้ว การไหลตายสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชาย และผู้หญิง เช่นกัน โดยปัจจุบัน เราสามารถเช็คความเสี่ยงของอาการเหล่านั้นได้จากการตรวจsleeptest หรือ ตรวจการนอนหลับ ซึ่งการตรวจsleeptest อาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนัก แม้ sleeptest ราคา จะไม่ได้สูง เมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการนอนหลับก็ตาม

เนื่องจากการไม่รู้ หรือไม่ตระหนักถึงความอันตรายถึงชีวิต ที่เกิดจากการนอนหลับ ทำให้คนไทยเสียชีวิตจาก โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด เป็นอันดับที่ 2 และ 4 ตามลำดับ โดยทั้งสองโรคที่กล่าวมา สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการนอนกรนด้วยเช่นกัน

ผีแม่หม้ายมีจริงไหม
เนื่องจากการไหลตาย มักเกิดในผู้ชาย ที่เกิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชายหนุ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ในไทย ชาวอีสานจึงมีความเชื่อเรื่องผีแม่หม้าย ที่จะพาผู้ชายไปเป็นสามี เป็นสาเหตุการนอนหลับแล้วเสียชีวิตในความเชื่อของคนสมัยก่อน

แต่ความจริงแล้วการไหลตายสาเหตุมาจาก อาการบรูกาดา ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว แต่เราก็สามารถทำsleeptest หรือ ตรวจการนอนหลับ สำหรับดูคุณภาพการนอนหลับของเราได้ หลังจากนั้นก็จะสามารถทำการรักษาก่อนที่จะสายเกินแก้

ทั้งนี้หากผีแม่หม้ายมีจริง ก็ไม่ได้พาแค่ผู้ชายเท่านั้น แต่ก็สามารถพาผู้หญิงไปอยู่ได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงควรทำsleeptest หรือ มาตรวจการนอนหลับกันนะคะ

แนวทางป้องกันภาวะการไหลตายขณะหลับ
1. หาเวลาออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพร่างกาย
หาเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออยู่เป็นประจำ รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีโภชนาการไม่ดี
2. หยุดสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
3. ควบคุมความดันโลหิต
หากคุณมีโรคความดันโลหิตสูง รักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตามคำแนะนำของแพทย์
4. พยายามควบคุมน้ำหนักของตนเองให้ไม่เกินเกณฑ์
การรักษาน้ำหนักที่เหมาะสม ก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้
5. พยายามเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อร่างกาย
ควรลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง และควรรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี เช่น ผักผลไม้ และอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัว
6. กินยาตามคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอย่างเคร่งครัด
หากคุณมีโรคหัวใจหรือโรคอื่นที่เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว ควรรับประทานยาตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด
7. รับการตรวจสุขภาพ และตรวจการนอนหลับ
ควรตรวจสุขภาพ และตรวจการนอนหลับ ประจำตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อตรวจสอบสุขภาพหัวใจและระบบหลอดเลือดอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับการไหลตายสาเหตุต่างๆนอกจากโรคประจำตัว และพฤติกรรมที่ได้กล่าวไปข้างต้น ที่เป็น สาเหตุการนอนหลับแล้วเสียชีวิต นอกจากโรคประจำตัว และพฤติกรรมของคนไข้เอง เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน สามารถรักษาหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆได้ แต่อาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับนั้น ยากที่จะสังเกตได้ด้วยตัวเอง ที่จะรู้สึกถึงความอันตราย ดังนั้น ผู้ที่มีความเสี่ยง หรือมีปัญหาด้านการนอน แม้จะเล็กน้อย แต่ก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในระยะยาว รีบมาตรวจsleeptest หรือ ตรวจการนอนหลับ เพื่อรู้ให้เท่าทันภัยเงียบเหล่านั้น รู้ก่อนรักษาก่อนนะคะตรวจการนอนหลับ หรือ sleeptestราคาสูงไหม
การตรวจการนอนหลับ หรือ sleeptest ของ VitalSleep Clinic เอง มีอยู่ 2 ประเภท

1. ตรวจการนอนหลับ แบบมาตรฐาน หรือ Standard sleeptest

- วัดระดับความรุนแรงของการหยุดหายใจขณะหลับ
- วัดระดับออกซิเจนขณะหลับ
- วัดระดับออกซิเจนของการนอนแต่ละท่า
- วัดระดับความดังของเสียงกรน
- วัดระดับการนอนหลับ (Sleep Stage)
- วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
- เช็คท่านอน ที่หยุดหายใจขณะหลับมากที่สุด

เหมาะสำหรับคนนอนกรนที่นอนหลับยาก เพราะอุปกรณ์น้อย ติดตั้งง่าย ไม่รบกวนการนอน สามารถทำ sleeptest หรือ ตรวจการนอนหลับ ได้ที่บ้าน

2. ตรวจการนอนหลับ แบบละเอียด หรือ Full sleeptest

- วัดระดับความรุนแรงของการหยุดหายใจขณะหลับ
- วัดระดับออกซิเจนขณะหลับ
- วัดระดับออกซิเจนของการนอนแต่ละท่า
- วัดระดับความดังของเสียงกรน
- วัดระดับการนอนหลับ (Sleep Stage)
- วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
- เช็คท่านอน ที่หยุดหายใจขณะหลับมากที่สุด
- วัดคลื่นไฟฟ้าสมอง
- วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- เช็คการทำงานของกล้ามเนื้อแขน – ขา

เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหานอนกรน นอนละเมอ นอนกัดฟัน นอนหายใจลำบาก และรู้สึกนอนเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอ ง่วงนอนตลอดทั้งวัน รู้สึกเหมือนนอนแล้วตกตึก เป็นการตรวจการนอนหลับที่ละเอียด และมีการวัดค่าต่างๆที่ให้แพทย์เฉพาะทาง ทำการวางแผนเพื่อรักษาได้อย่างละเอียดขึ้น แม้ว่าจะตรวจได้ละเอียด และมีการวัดค่าหลายอย่าง แต่ก็สามารถทำ sleeptest หรือ ตรวจการนอนหลับ ได้ที่บ้านเช่นกัน

การ ตรวจการนอนหลับ หรือการทำ sleeptest อาจดูไม่สำคัญ หรือถูกละเลยไป เพราะยังไม่ได้เป็นที่นิยม หรือเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนัก ทำให้ sleeptest ราคา ในท้องตลาดอาจจะยังสูงอยู่ หรือบางชนิดก็อาจสามารถวัดค่าต่างๆที่สำคัญได้น้อยหรือมีความแม่นยำน้อยกว่า แต่ VitalSleep Clinic ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และตระหนักถึงความอันตราย ที่เกิดขึ้นจากการนอน เราจึงทำโปรโมชัน sleeptest ราคา ที่สามารถจับต้องได้ และวัดผลการนอนหลับที่แม่นยำ และเพียงพอต่อการอ่านผลและรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง รู้ผลไว รักษาก่อนที่จะสายเกินไป

“เพราะสุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากการนอนที่ดี” ให้ VitalSleep Clinic ดูแลการสุขภาพการนอนของคุณและคนที่คุณรัก

cr. https://www.vitalsleepclinic.com/sleepdead-sleeptest-healthcare/
 
ด้านบน ด้านล่าง